Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń II, Wersy 1-50


        Wszyscy bogowie i ludzie, walczący z wozów wojennych,
   ca3ą noc spali. Dzeus tylko snu kojącego nie zazna3,
   ale rozwa?a3 w swym sercu, jak by obdarzya Achilla
   s3awą, a wielu Achajów wygubia na ich okretach.
5   Wreszcie najlepsze mu w duszy wyda3o sie to zamierzenie,
   aby do Agamemnona Atrydy u3udne widzenie
   pos3aa. Wiec do Onejrosa wyrzek3 te s3owa skrzydlate:
        "Id1, Onejrosie u3udny, do lotnych okretów Achajów,
   wejd1 do namiotów ich wodza, Agamemnona Atrydy,
10   i to mu wszystko rzetelnie, co tobie polecam, oznajmij.
   Rozka? mu, aby uzbroi3 o bujnych w3osach Achajów,
   co do jednego, bo móg3by gród Trojan szerokouliczny
   jeszcze dziś zdobya, gdy? wieczni mieszkancy pa3aców Olimpu
   ró?nia przestali sie w sądach. Ju? wszystkich ku sobie sk3oni3a
15   Hera swoimi prośbami, a Troi zagra?a zag3ada".
        Tak powiedzia3. Wyruszy3 Onejros, gdy s3ów tych wys3ucha3.
   Szybko z Olimpu mknąc, przyby3 pod lotne okrety Achajów
   i do Atrydy sie uda3 Agamemnona. Ten le?a3,
   śpiąc w swym namiocie, sen boski ca3ego bowiem ogarną3.
20   Staną3 nad g3ową śpiącego - do syna Neleusa, Nestora,
   z kszta3tu podobny. Najbardziej ze starców go czci3 Agamemnon.
   Taką wiec postaa przybrawszy, odezwa3 sie boski Onejros:
        "Śpisz s3odko, synu Atreusa, który by3 je1d1cem wybornym!
   Temu, co w radzie zasiada, spaa ca3ą noc nie przystoi,
25   wszak?e narodom przewodzi i ma k3opotów tak wiele!
   Rozwa?, co teraz ci powiem, a szybko - jam pose3 Dzeusowy,
   z dala bóg tobie wspó3czuje i troszczy sie bardzo o ciebie:
   ka?e, byś szybko uzbroi3 o bujnych w3osach Achajów,
   co do jednego, bo mo?esz gród Trojan szerokouliczny
30   jeszcze dziś zdobya, gdy? wieczni mieszkancy pa3aców Olimpu
   ró?nia przestali sie w sądach; ju? wszystkich ku sobie sk3oni3a
   Hera swoimi prośbami, a Troi zagra?a zag3ada
   z woli Dzeusowej. Strze? tego w umyśle i niech nie pokona
   ciebie niepamiea, gdy pierzchnie sen, który serce weseli".
35        Tak powiedzia3 i odszed3. Agamemnona zostawi3
   przy rozwa?aniu tej sprawy, która nie mia3a sie ziścia.
   Sądzi3 on bowiem, ?e jeszcze Pryjama gród dziś zdobedzie.
   G3upiec, nie wiedzia3 nic o tym, co zdzia3aa Dzeus postanowi3,
   a ten zamierza3 udreczya straszną boleścią i jekiem
40   równie Danajów, jak Trojan w zmaganiach bitwy za?artej.
   Zbudzi3 sie ze snu Atryda. W krąg brzmia3o boskie wezwanie.
   D1wigną3 sie z 3o?a, siad3 prosto, wsta3, miekki chiton na3o?y3
   piekny i nowy, owiną3 sie wko3o p3aszczem szerokim,
   piekne przywiąza3 sanda3y do nóg oliwą natartych,
45   miecz przez ramiona przerzuci3 srebrnymi zdobny awiekami,
   potem wzią3 ber3o po ojcach dziedziczne i wiecznotrwa3e
   i do okretów z nim ruszy3, do spi?ozbrojnych Achajów.
        Eos bogini wstąpi3a na Olimp b3ogos3awiony,
   świat3o zwiastując Dzeusowi i reszcie bóstw nieśmiertelnych,
50   gdy d1wiecznog3osym heroldom rozkaza3 przemo?ny Atryda
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń II
Sen. Próba. Katalog okretów
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach