Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń III, Wersy 1-50


        Wiec gdy ju? wojska w ordynku wokó3 swych wodzów stane3y,
   z krzykiem ruszyli Trojanie, z pogwarem g3ośnym jak ptaki -
   z takim klangorem podniebnym lecą odlotne ?urawie,
   co uciekając przed zimą i od nawa3nic śnie?ystych,
5   z krzykiem ogromnym wedrują nad bystry prąd Okeanu,
   z3y los i krwawą zag3ade ludowi niosąc Pigmejów,
   wczesnym świtaniem zjawione jak wró?ba wojny z3owrogiej.
   Gniewem dyszący, w milczeniu, szli naprzód me?ni Achaje,
   duchem niez3omnym gotowi wspomagaa siebie wzajemnie.
10        Jako mg3a, którą gór szczyty osnuje wiatr po3udniowy,
   z3a dla pasterza trzód, ale z3odziejom milsza od nocy,
   gdy wyte?one spojrzenie na rzut kamienia nie siega -
   taki do góry wzlatywa3 kurzawy tuman sk3ebiony
   spod nóg idących, bo z wielkim pośpiechem szli przez równine.
15   Wreszcie zbli?yli sie, idąc wcią? naprzód, jedni do drugich.
   Przed Trojanami do bogów podobny szed3 Aleksander,
   skórą lamparta okryty, z wygietym 3ukiem na barkach,
   z mieczem i dwiema w3óczniami o lśniących grotach spi?owych.
   Tymi w3óczniami potrząsa3 i najdzielniejszych Argiwów
20   na pojedynek wyzywa3, wszystkich, do walki za?artej.
        Kiedy go tam Menelaos, kochanek Aresa, zobaczy3
   stąpającego na czele wojsk ogromnymi krokami,
   jak lew raduje sie w duszy, gdy jakiś 3up niespodziany
   znajdzie w zaroślach: rogacza jelenia lub sarne p3ochliwą,
25   g3odny; po?era 3apczywie zdobycz, choa sam osaczony,
   chocia? psy gnają go ścig3e i krzepcy m3odzi myśliwi -
   taki by3 rad Menelaos, gdy Aleksandra na przedzie
   bogom równego zobaczy3, bo chcia3 sie pomścia na zdrajcy.
   Zaraz na ziemie z rydwanu w pe3nym rynsztunku zeskoczy3.
30        Kiedy podobny do bogów zobaczy3 go Aleksander
   widniejącego na czele, cofną3 sie z sercem struchla3ym
   wstecz miedzy t3um towarzyszy. Tak z3ego losu unikną3.
   Jak ten, kto we?a na drodze w wąwozie górskim zobaczy,
   cofa sie trwo?nie, ze strachu trzesą sie pod nim kolana,
35   idzie do ty3u pośpiesznie, a bladośa twarz mu okrywa -
   tak w ci?be Trojan walecznych na widok syna Atreusa
   cofną3 sie bogom podobny, ze strachu dr?ąc, Aleksander.
   Hektor to widząc, l?ącymi rozpoczą3 go 3ajaa s3owami:
        "Nedzny Parysie, z wyglądu waleczny, oszuście, babiarzu!
40   Pragną3bym tego, a tak?e by lepiej dla ciebie to by3o,
   abyś nie rodzi3 sie albo nim ?one poją3eś - zginą3,
   ni1li na wstyd sie nara?aa, na pośmiewisko dla innych.
   Jak?e tam szydzą dziś z ciebie, jak drwią kedzierzawi Achaje.
   Sądząc po twoim wyglądzie, myśleli, ?e jesteś bohater,
45   wszak?eś tak piekny! Lecz nie ma odwagi w twym sercu i si3y.
   Jak?eś ty zdo3a3, ty w3aśnie, na lotnych w ?egludze okretach
   g3ebie przep3ynąa burzliwe z gromadą swych towarzyszy,
   wedrzea sie miedzy lud obcy i uprowadzia kobiete
   z ziemi dalekiej, przecudną i krewną me?ów walecznych,
50   ojcu twojemu i miastu, i narodowi na kleske,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń III
Przysiegi. Widok z muru. Pojedynek Aleksandra z Menelaosem
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach