Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IV, Wersy 1-50


        Miejsca zająwszy w krąg Dzeusa, bogowie sie zgromadzili
   w z3otej komnacie na uczte. Wśród bogów Hebe dostojna
   nektar rozlewa; bogowie jedni ku drugim z3ociste
   czary podnoszą, na Trojan gród spoglądając z wy?yny.
5   Dzeus, syn Kronosa, spróbowa3 rozgniewaa wynios3ą Here,
   s3ówkiem jątrzącym podra?nia, i tak z przekąsem powiedzia3:
        "Dwie Menelaos boginie ma, co troskliwie go strzegą:
   Here argejską i dzielną z Alalkomenaj Atene.
   Ale có? z tego, ?e obie cieszą sie jego widokiem,
10   patrząc z daleka. Inaczej o swego dba Afrodyta
   Parysa. Śmiech kochająca bogini stale jest przy nim.
   Teraz go te? ocali3a, wydar3a ze szponów śmierci,
   choa Menelaos, kochanek Aresa, w boju zwycie?y3.
   Trzeba sie nam zastanowia, jak by te sprawe zakonczya.
15   Czy mamy wrogą nienawiśa i straszną wojne rozpetaa
   znowu? czy trwa3ą przyja1nią związaa obydwa narody?
   Jeśli to wyda sie wszystkim bogom przyjemne i mi3e,
   miasto rodzinne Pryjama nienaruszone zostanie,
   a Menelaos Helene argejską z miasta zabierze".
20        Tak Dzeus powiedzia3. Zmarszczy3y sie na to Atena i Hera;
   siedząc przy sobie, wszelakich nieszcześa Trojanom ?yczy3y.
   Jednak Atena zmilcza3a, nie powiedzia3a ni s3owa;
   choa rozgniewana na Dzeusa ojca, z3ośa w sercu zd3awi3a.
   Hera natomiast, nie mieszcząc gniewu w swej piersi, tak rzek3a:
25        "Synu Kronosa okrutny! Jakie mówi3eś tu s3owa?
   Czy?byś chcia3 trud mój niezmierny i pot, co zalewa3 mi czo3o,
   bezu?ytecznym uczynia? To? umeczy3am swe konie,
   wojska gromadząc na zgube Pryjama i jego dzieci.
   Rząd1, lecz my - inni bogowie - nie ka?dy rozkaz uznamy".
30        Dzeus, co ob3oki gromadzi, z ogromnym gniewem zakrzykną3:
        "Có? ci, nieszczesna, zrobili z3ego synowie Pryjama
   oraz sam Pryjam, ?e z taką zaciek3ą z3ością nastajesz,
   by Ilion pieknie wzniesiony, s3awny gród Trojan, w proch zetrzea?!
   Gdybyś ty mog3a przekroczya bramy i mury wysokie,
35   tobyś Pryjama i synów Priamowych ?ywcem po?ar3a
   wraz z Trojanami wszystkimi i wściek3y gniew nasyci3a.
   Rób, co chcesz! Mimo wszystkiego, nie ?ycze sobie, by spory
   ciebie i mnie powaśni3y i wiod3y do trwa3ej wojny!
   Ale coś jeszcze ci powiem, a ty w umyśle swym rozwa?:
40   jeślibym ja te? zapragną3 jakoweś miasto w py3 zetrzea,
   które oka?e sie tobie drogie i zechcesz go bronia,
   niczym nie bedziesz powściągaa mojego gniewu - ustąpisz! -
   bo i ja wole ci daje bez serca mojego woli.
   Wierz mi, ze wszystkich pod s3oncem czy wyiskrzonym gwiazdami
45   niebem, gdziekolwiek mieszkają tylko śmiertelni, najwiekszą
   czcią miasto Ilion obdarzam świete i starca Pryjama
   oraz Pryjama lud, w3ócznią w3adającego tak dzielnie.
   Nigdy tam bowiem na moim o3tarzu nie braknie ofiary
   z wina i zwierząt spalanych, co dla nas czci jest wyrazem".
50        Na to mu tak wielkooka, dostojna Hera odrzek3a:
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IV
Z3amanie przysiąg. Agamemnona przegląd wojsk
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach