Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń V, Wersy 1-50


        Pallas Atena tymczasem Diomeda, syna Tydeusa,
   si3± i mestwem natchne3a, aby pomiedzy wszystkimi
   w kr±g Argiwami zaja¶nia3 i s3awe zyska3 szlachetn±.
   Rozp3omieni3a he3m jego i tarcze blaskiem po?ogi.
5   Sta3 sie do gwiazdy jesiennej podobny, która ja¶nieje
   blaskiem najbardziej ognistym, gdy wstaje z fal Okeanu.
   Taki mu blask rozpali3a nad g3ow± i na ramionach.
   Skoczy3 ochoczo Diomedes w ¶rodek walcz±cych, w t3um liczny.
        Mo?ny tam Dares bez skazy uwija3 sie po¶ród Trojan,
10   kap3an Hefajsta, i obaj stawali przy nim synowie:
   Fegeus oraz Idajos, wszelakiej walki ¶wiadomi.
   Obaj z daleka od innych na Diomedesa ruszyli
   konnym zaprzegiem, a Diomed pieszo przeciwko nim ¶pieszy3.
   Gdy nacieraj±c na siebie, wzajemnie sie przybli?yli,
15   Fegeus pierwszy sw± w3ócznie, która rzuca3a cien d3ugi,
   cisn±3, lecz ponad ramieniem lewym przelecia3 grot ostry
   w3óczni i chybi3. Nastepnie w3ócznie na wroga skierowa3
   syn Tydeusa, Diomedes, i nie na darmo j± rzuci3 -
   trafi3 go w sam ¶rodek piersi i z wozu zepchn±3 na ziemie.
20   Wtedy Idajos zeskoczy3 z wozu i ukry3 sie w t3umie
   z trwogi. Odwagi mu zbrak3o, by stan±a za brata, co zgin±3.
   By3by i on tam nie uszed3 ?a3obnej Kery i ¶mierci,
   gdyby Hefajstos nie okry3 go mg3± i tak nie ocali3,
   aby starcowi oszczedzia przyt3aczaj±cej zgryzoty.
25   Zaprzeg zagarn±3 Diomedes Tydejda o duszy wynios3ej
   i towarzyszom powierzy3, by do okretów go wiedli.
   Gdy wielkoduszni Trojanie spostrzegli synów Daresa:
   tego w pop3ochu ucieczki, tamtego zw3oki przy wozie,
   w duszach wzburzyli sie wszyscy. Lecz jasnooka Atena,
30   wzi±wszy za reke gro1nego Aresa, tak zagrzewa3a:
        "Krwi± ubroczony Aresie, Aresie, zdobywco grodów,
   chyba ju? pozostawimy Trojan i dzielnych Achiwów
   w walce, a Dzeus niech rozstrzygnie, którym z nich przyznaa zwyciestwo.
   My za¶ usunmy sie, aby gniew Dzeusa nas nie dosiegn±3".
35        Tak powiedzia3a i z bitwy gro1nego Aresa wywiod3a,
   i usadzi3a na stromym brzegu kretego Skamandra.
   Trojan ¶cigali Danaje. A ka?dy z dowódców jednego
   me?a po3o?y3. Z nich pierwszy nad wodze wódz Agamemnon
   str±ci3 z rydwanu Odiosa wielkiego. Wódz Halidzonów
40   kiedy odwraca3 sie, zosta3 przeszyty w3óczni± przez plecy,
   w ¶rodek pomiedzy ramiona. Grot ostry pier¶ mu przeora3.
   Run±3 na ziemie z ha3asem, a? zbroja na nim zad1wiek3a.
        Za¶ Idomeneus Fajstosa pokona3, potomka Borosa,
   rodem z Meonii, co przyby3 z Tarny o skibach szerokich.
45   Wódz Idomeneus ws3awiony ciosami w3óczni oszczepem
   pchn±3 go ogromnym w bark prawy, gdy tamten wstepowa3 na rydwan.
   Zwali3 sie z wozu i ciemno¶a ponura go ogarne3a.
   Zbroje Fajstosa wo1nice Idomeneusa porwali.
        A Skamandriosa, co 3owc± by3 ¶wietnym, syna Strofiosa,
50   wódz Menelaos powali3 ?ele1cem ostrym swej w3óczni.
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń V
Waleczne czyny Diomedesa
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach