Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VI, Wersy 1-50


        Tak wiec Achajów i Trojan bój opuścili bogowie.
   Walka w tej stronie, to w tamtej wre na równinie bez przerwy,
   w3ócznie zwracają sie jednych przeciwko drugim spi?owe
   miedzy bystrymi nurtami Ksantosu i Simoisu.
5        Telamonida, z Ajasów pierwszy, obrona Achajów,
   Trojan falangi zdruzgota3 i świat3o ?ycia zapewni3
   swym towarzyszom, gdy zabi3 wśród Traków najdzielniejszego.
   By3 to pote?ny Akamas, syn Eussora mo?nego.
   Najpierw ugodzi3 go w grzebien na he3mie z konskimi kitami.
10   W czole grot utkwi3 spi?owy i przez kośa czaszki do konca
   przeszed3 g3eboko. I zaraz ciemnośa mu oczy zakry3a.
        Dzielny Diomedes o g3osie donośnym pokona3 Aksyla
   Teutranide, mieszkanca Arisby zabudowanej
   pieknie. Mia3 w ?yciu dostatek i bardzo go ludzie kochali,
15   bo podejmowa3 gościnnie wszystkich, mieszkając przy drodze.
   Ale go nikt nie os3oni3 z przyjació3 od nedznej zag3ady,
   wcześniej stanąwszy do walki. Obydwóch zabi3 Diomedes,
   z towarzyszami. Kalezjos zaprzegiem jego kierowa3
   tego dnia jako wo1nica. Obydwaj poszli pod ziemie.
20        Euryjalos zdar3 zbroje z Dresosa i Ofeltiosa.
   Potem Ajsepa ją3 ścigaa oraz Pedasa. Tych Nimfa,
   Abarbareja, zrodzi3a Bukolionowi bez skazy.
   Bukolion cześa budzącego Laomedonta by3 synem,
   z rodu najstarszy, w ukryciu przez swoją matke zrodzony.
25   Kiedy pas3 owce, po3ączy3 sie z Nimfą mi3ością i 3o?em,
   która ulegle mu ch3opców bli1niaczych dwóch urodzi3a.
   W3aśnie tym si3e ?yciową i mocne rozwiąza3 kolana
   syn Mekisteusa i z ramion ka?dego z nich ściągną3 zbroje.
        Astyalosa powali3 w proch Polypojtes waleczny,
30   gdy Pidytesa z Perkoty w lot Odyseusz rozbroi3
   drzewcem spi?owym, a Teukros - boskiego Aretaona.
   Zaś Ablerosa - Antiloch, syn Nestorowy, swą w3ócznią
   zg3adzi3 świetlistą, Elata - nad wodze wódz Agamemnon;
   mieszka3 Elatos nad brzegiem Satnioejsu wartkiego
35   w dumnym Pedasie. Fylaka trafi3 Leitos bohater
   podczas ucieczki. Eurypyl - Melantijosa rozbroi3,
   a Menelaos o g3osie donośnym - Adrasta pochwyci3
   ?ywcem. Sp3oszy3y sie jego konie na krwawej równinie
   i w tamaryszku pachnący krzak zaplątane z3ama3y
40   w zaokrąglonym rydwanie przód dyszla. Same skoczy3y
   k3usem do miasta jak inne gnane przestrachem rumaki.
   On zaś potoczy3 sie z wozu na 3eb i runą3 przy kole
   twarzą w kurzawe. Zobaczy3 to Menelaos Atryda,
   podbieg3 ku niemu w lot z w3ócznią cien rzucającą na ziemie
45   d3ugi. Adrastos ją3 b3agaa, obją3 zwyciezcy kolana:
        "Przyjmij zap3ate, Atrydo, za moje ?ycie. Dostaniesz
   okup bez ceny. Bogaty mój ojciec i skarbów ma wiele:
   spi?u i z3ota, i rzeczy pieknie wykutych z ?elaza.
   Ojciec ci za mnie z radością da okup nieprzeliczony,
50   jeśli sie dowie, ?em zosta3 ?yw przy okretach Achajów".
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VI
Po?egnanie Hektora z Andromachą
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach