Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VI, Wersy 51-100


        Tak powiedzia3 i serce nak3oni3 w piersiach Atrydy.
   Predko zamierza3 go oddaa towarzyszowi, do lotnych
   aby go zabra3 okretów, gdy podszed3 wódz Agamemnon
   szybko naprzeciw i gro1nie napominając, zakrzykną3:
55        "Biada ci, Menelaosie! Tak o tych ludzi sie troszczysz
   czule? Czy z tobą Trojanie najlepiej postepowali
   w domu? Niech skrycie nie ujdzie przed nieuchronną zag3adą
   z naszych rąk ?aden, z tych nawet, którzy u matki są w 3onie
   przed urodzeniem noszeni. I ci nie ujdą, lecz wszyscy
60   zginą w Ilionie bez prawa pogrzebu i zapomniani".
        To powiedziawszy, bohater serce w swym bracie odmieni3,
   mówiąc, jak los nakazywa3. Menelaj zaraz odsuną3
   bohaterskiego Adrasta reke, a wódz Agamemnon
   pchną3 go w dó3 brzucha. Ten runą3. Wtedy Atryda, stanąwszy
65   nogą na jego pierś, w3ócznie wyszarpną3 zen jesionową.
   Wtedy wzywając Argiwów, zawo3a3 Nestor donośnie:
        "Drodzy i bohaterscy Danaje, Aresa czciciele!
   Niech?e nikt teraz swej cześci 3upu z poleg3ych nie bierze,
   z ty3u zostając, by unieśa, ile sie da, ku okretom.
70   Pozabijajmy wpierw wrogów. Pó1niej bedziemy bezpiecznie
   cia3a umar3ych obdzieraa z rynsztunków pośród równiny".
        To powiedziawszy, podnieci3 we wszystkich gniew i wzburzenie.
   Wtedy na pewno Trojanie ścigani przez bitnych Achajów
   wpadliby znów do Ilionu, s3abością w3asną zmo?eni,
75   jeśliby przy Eneaszu i przy Hektorze nie staną3
   syn Pryjamowy, Helenos, z wró?bitów wszystkich najlepszy:
        "Ty, Eneaszu, i bracie Hektorze - najwiekszy trud zawsze
   Trojan i Lyków spoczywa wcią? na was, bo obaj najlepsi
   w ka?dym zamyśle jesteście, czy walczya potrzeba, czy radzia.
80   Stancie wiec tu i wstrzymujcie wojsko przed miasta bramami,
   tu i tam wszedzie przechodząc, a?eby uciekający
   w rekach swych kobiet nie legli na pośmiewisko dla wrogów.
   Kiedy zaś wszystkie falangi do bitwy znów zagrzejecie,
   pozostaniemy, by walczya wytrwale przeciwko Danajom,
85   choaby najbardziej nekani. Tak nakazuje koniecznośa.
   Ty zaś, Hektorze, do miasta pójdziesz, by matce powiedziea
   naszej, a?eby zebra3a na zamku wysokim kobiety
   starsze w przybytku bogini, o jasnych oczach Ateny.
   A otworzywszy kluczami wrota domostwa świetego,
90   szate niech z komnat kobiecych wybierze najbardziej powabną,
   najobszerniejszą i przez nią najwiecej ze wszystkich lubianą -
   te na kolanach niech z3o?y bogini Ateny z pokorą,
   przyobiecując w świątyni z dwunastu ja3ówek ofiare,
   niezaprzeganych do jarzma i jednorocznych. Niech b3aga
95   o zmi3owanie nad miastem, ?onami Trojan i dzieami.
   Niechaj Atena przed synem Tydeusa nasz Ilion os3oni,
   w rzucie swej w3óczni okrutnym, w pościgu wodzem straszliwym,
   który jest z wszystkich Achajów - tak twierdze - najpote?niejszy.
   Nawet Achilles, obronca me?ów, nie tak mnie zatrwa?a,
100   choa od bogini - jak mówią - pochodzi. Lecz tamten straszliwie
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VI
Po?egnanie Hektora z Andromachą
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach