Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń VII, Wersy 451-482


   Chwa3a ich siegnie daleko, gdzie Eos siega promienna,
   lecz o tym, który ja wznios3em i Fojbos Apollon z mozo3em
   w kr±g miasta Laomedonta herosa - wszyscy zapomn±".
        Z wielkim mu gniewem odpowie Dzeus, co ob3oki gromadzi:
455        "Ty, który wstrz±sasz l±dami, nieszczesny, có?e¶ powiedzia3?
   Niech?e kto inny w¶ród bogów leka sie takich zamys3ów,
   ten, kto od ciebie jest s3abszy rek± i w3adzy poteg±.
   Chwa3a twa siegnie daleko, gdzie Eos siega promienna.
   Nu?e wiec! Kiedy czas przyjdzie, o bujnych w3osach Achaje
460   w swoich okretach odp3yn± do mi3ej ziemi ojczystej.
   Zburzysz mur przez nich wzniesiony i ca3y do morza zwalisz.
   Wielkie wybrze?e na nowo pokryjesz swymi piaskami,
   które pogrzebi± na wieki ten mur ogromny Achajów".
        Tak o tych sprawach mówili jedni z drugimi bogowie.
465   S3once tymczasem zagas3o. Skonczone dzie3o Achajów.
   Bili wiec ko3o namiotów wo3y i jedli wieczerze.
   Liczne okrety 3adowne w tym czasie z Lemnos przyby3y
   z winem od syna Jazona, Euneosa, przys3ane;
   od Hypsipyli wzi±3 ?ycie i w3adcy ludów Jazona.
470   Dla Menelaja natomiast Atrydy i Agamemnona
   najprzedniejszego napoju da3 tysi±c miar Jazonida.
   Zatem ruszyli po wino o bujnych w3osach Achaje:
   jedni za spi? je dostaj±, drudzy za czarne ?elazo,
   jedni za skóry wo3owe, a drudzy za same wo3y,
475   inni za jenców wojennych. I uczte obfit± szykuj±.
   Tak ucztowali noc ca3± o bujnych w3osach Achaje
   w swoim obozie, a w mie¶cie Trojanie i sprzymierzency.
   Ca3± noc tak?e Dzeus przeciw nim knu3 z3owrogie zamiary,
   grzmi±cy straszliwie. I wtedy strach blady wszystkich ogarnia3.
480   Wino strz±sali na ziemie z pucharów i nikt sie nie wa?y3
   pia, nim ofiary nie z3o?y3 wpierw przemo?nemu Kronidzie.
   W koncu spoczeli znu?eni i dar snu wszystkich ukoi3.
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń VII
Pojedynek Hektora z Ajasem. Pogrzeb poleg3ych
Wersy 451-482
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach