Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VIII, Wersy 1-50


        W szacie o barwie szafranu sp3yne3a Eos na ziemie,
   kiedy Dzeus gromem w3adnący bogów zawezwa3 na rade.
   Szczyt wiec najwy?szy zajeli Olimpu o wielu wierzcho3kach.
   Pierwszy sie do nich Dzeus ozwa3, a inni w skupieniu s3uchali:
5        "Wszyscy bogowie, s3uchajcie mnie i s3uchajcie, boginie!
   Powiem wam teraz to wszystko, co serce powiedziea mi ka?e.
   Niechaj mi ?adna kobieta z bogin i ?aden mą? z bogów
   nie śmie przeszkadzaa w przemowie, ale niech wszyscy pospo3u
   staną, a zgodnie, bym 3atwiej rzecz doprowadzi3 do konca.
10   Który mi z bogów - niech tylko tego zobacze! - wyruszy
   pomoc nieśa dzielnym Trojanom albo walecznym Danajom,
   ten pora?ony przeze mnie ze wstydem na Olimp powróci
   albo zostanie strącony w mrok straszliwego Tartaru -
   bardzo daleko, gdzie jest najg3ebsza otch3an pod ziemią,
15   tak pod Hadesem g3eboko, jak niebo jest z dala od ziemi,
   gdzie są bramy ?elazne, a próg u bram tych spi?owy.
   Wszyscy poznacie, ?em mocarz od wszystkich bogów silniejszy.
   Próbe mo?ecie, bogowie, podjąa i niech was przekona:
   line na szczycie Olimpu zawieście z3otą i potem
20   wszyscy ciągnijcie ją na dó3, bogowie i wszystkie boginie,
   lecz nie zdo3acie przeciągnąa potegi Dzeusa na ziemie
   ze szczytu nieba, chocia?by wysi3ek wasz by3 najwiekszy.
   Gdybym zaś ja chcia3 pociągnąa was wszystkich z morzami i z ziemią -
   wierzya mo?ecie mym s3owom - pociągną3bym was bez trudu.
25   Pó1niej obwiąza3bym line woko3o wierzcho3ka Olimpu,
   mocno zacisną3 i wszystko wisia3oby znów w przestrzeni.
   Tak ja przewy?szam potegą niezmierną i bogów, i ludzi".
        Tak powiedzia3. A wszyscy s3ów jego w milczeniu s3uchali,
   tym przemówieniem zdumieni, bo z wielką przemawia3 Dzeus mocą.
30   Rzek3a nareszcie bogini, o jasnych oczach Atena:
        "Ojcze nasz wielki, Kronido, co wszystkich mocarzy przewy?szasz,
   dobrze my wiemy, ?e twoja potega jest nieprzemo?ona,
   ale tak ?al nam Danajów wybornie w3adnących w3óczniami,
   którzy z3ym losem ścigani w tych bitwach nieszczesnych polegną.
35   Jednak, gdy tak rozkaza3eś, unikaa bitwy bedziemy,
   tylko wesprzemy Argiwów po?ytecznymi radami,
   aby nie wszyscy zgineli przez gniew twój prześladowani".
        Odrzek3 jej na to z uśmiechem Dzeus, co ob3oki gromadzi:
        "Ufaj mi, Tritogenejo, kochana córko! S3ów moich
40   z serca szczerego nie rzek3em. Chce bya dla ciebie 3askawy".
        Tak powiedzia3 i zaprząg3 konie o nogach spi?owych,
   rącze jak wicher i strojne poz3ocistymi grzywami.
   Cia3o swe tak?e przyodzia3 szatą ze z3ota, bicz ują3
   równie? z3ocisty, roboty pieknej, i wstąpi3 na rydwan.
45   Smaga3 rumaki batogiem. Do biegu sie wnet porwa3y,
   środkiem cwa3ując pomiedzy ziemią i niebem gwia1dzistym.
   Dotar3 do Idy o wielu strumieniach, zwierząt macierzy,
   gdzie mia3 w Gargarze swój o3tarz i sobie gaj poświecony.
   Konie tam w pedzie zatrzyma3 Dzeus, ojciec bogów i ludzi,
50   wyprząg3 je z wozu i gestą chmurą doko3a otoczy3.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VIII
Przerwana bitwa
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach