Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VIII, Wersy 51-100


   Sam zaś na szczycie siad3 chwa3ą swą w3asną rozradowany,
   patrząc na świety gród Trojan i na okrety Achajów.
        W3aśnie konczyli posi3ek o bujnych w3osach Achaje
   w swoich namiotach, a potem pośpiesznie sie uzbrajali.
55   Tak?e w swym mieście Trojanie zbroje do walki wdziewali,
   liczbą mniej liczni, lecz za to pragnieniem walki p3onący -
   gdy tak kaza3a koniecznośa - w obronie ma3?onek i dzieci.
   Wszystkie otwarto wnet bramy i wojska sie wynurzy3y
   piesze i konne t3umami. Zgie3k straszny w niebo uderzy3.
60        Kiedy zbli?yli sie wreszcie, idąc wzajemnie ku sobie,
   zwar3y sie tarcze skórzane, w3ócznie i gniew bezlitosny
   me?ów okutych zbrojami ze spi?u. A tarcze wypuk3e
   sprzeg3y sie jedne z drugimi. Zgie3k straszny w niebo uderzy3.
   Razem zmiesza3y sie jeki i triumfalne okrzyki
65   tych, co gineli i nieśli zag3ade. Sp3yne3a krwią ziemia.
        Póki jaśnia3a świetlista Eos i świety dzien wzrasta3,
   póty z dwóch stron wzlatywa3y pociski. Gine3y narody.
   Potem gdy Helios, swój tocząc krąg, w środek nieba ju? wkroczy3,
   podniós3 Dzeus ojciec do góry z3ociste wagi przeznaczen,
70   dwa na nich losy po3o?y3 niosącej zag3ade śmierci:
   dla je1d1ców wybornych, Trojan, i spi?ozbrojnych Achajów.
   W środku ją wzniós3, równowa?ąc. Z3y dzien Achajów przewa?y3.
   Wyrok wiec zguby Achajów ku ziemi wielu ?ywiącej
   spad3, a dla Trojan sie podniós3 w góre do niebios szerokich.
75   Dzeus wtedy ozwa3 sie gromem z Idy wynios3ej. Przelecia3
   p3omien przez wojsko. Achaje, widząc te znaki, strwo?eni,
   strachem przejeci, ze zgrozy pozielenieli jak trawa.
        Wytrwaa tam nie śmia3 Idomen ani sam wódz Agamemnon,
   ani te? dwaj Ajasowie, choa Ares ich umi3owa3,
80   tylko sam Nestor pozosta3 gerenski, obronca Achajów.
   Musia3 pozostaa - kon jego by3 ranny, bo sam Aleksander
   boski ugodzi3 go strza3ą, mą? pieknow3osej Heleny.
   Trafi3 go w g3owe wysoko, gdzie koniom pierwszy w3os grzywy
   z czo3a wyrasta. Ta rana najbardziej jest niebezpieczna.
85   Z bólu kon przednie kopyta wzniós3, bo cios mózg mu zadrasną3.
   Inne sp3oszy3y sie konie. Spląta3y uprzą? spi?ową.
   Odciąa zaledwie rzemienie od konia zdo3a3 sedziwy
   Nestor i podnieśa miecz w góre, gdy bystre konie Hektora
   w zgie3ku nadbieg3y, niosące w pedzie me?nego wo1nice,
90   w3aśnie Hektora. I starzec pewno utraci3by dusze,
   gdyby go szybko nie dojrza3 Diomedes o g3osie donośnym.
   Krzykną3 okropnie, do walki pragnąc pobudzia Odysa:
        "Laertiado dostojny, przebieg3y Odyseuszu!
   Gdzie pedzisz ty3em do wroga, jak tchórz w sp3oszonej gromadzie,
95   chcesz, by w ucieczce ktoś ciebie swą w3ócznią w plecy ugodzi3?
   Nu?e, od me?a dzielnego musimy starca obronia!".
        Tak powiedzia3. Nie s3ucha3 go boski Odysej, co wiele
   w ?yciu wycierpia3. Do g3adkich podą?a3 okretów Achajów.
   Chocia? wiec sam, syn Tydeusa wmiesza3 sie w pierwsze szeregi,
100   przed sedziwego Nestora, syna Neleusa, zaprzegiem
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VIII
Przerwana bitwa
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach