Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IX, Wersy 1-50


        Tak na baczności sie mieli Trojanie. Tymczasem Achajów
   pop3och niezmierny ogarną3, druh ścinającej krew trwogi.
   Nie do zniesienia ból przeją3 tych nawet najwaleczniejszych.
   Niby dwa wiatry, co wzburzą ton morza w ryby obfitą:
5   wicher zachodni i zimny Boreasz od trackiej strony,
   co niespodzianie nadciągną i wnet ze wszystkich stron fale
   pietrzą sie czarne i z morza chlustają wodorostami -
   takie te? wichry wstrząsa3y sercami w piersiach Achajów.
        Me?ny Atryda przejety zgryzotą wielką w swej duszy
10   chodzi3, wydając heroldom o g3osach d1wiecznych rozkazy,
   aby ka?dego z walecznych me?ów na rade wezwali
   g3osem ściszonym. Natomiast sam trudzi3 sie miedzy pierwszymi.
   Wkrótce zasiedli do obrad stroskani. Wódz Agamemnon,
   lejąc 3zy, powsta3 - do 1ród3a o ciemnych falach podobny,
15   co posepnymi wodami wytryska z urwistej ska3y.
   Potem, wzdychając g3eboko, przemówi3 tak do Argiwów:
        "O przyjaciele! Dowódcy i w3adcy nad Argiwami!
   Wielki Kronida Dzeus cie?kim przygniót3 mnie losem, okrutnik!
   Chocia? mi przedtem przyrzeka3 i g3owy zareczy3 skinieniem,
20   ?e po zburzeniu Ilionu o mocnych murach powróce
   wreszcie do domu, przeznacza mi teraz kleske i ka?e
   wracaa do Argos w nies3awie, gdym tyle wojska wytraci3.
   To wszechmocnemu Dzeusowi wydaje sie widaa mi3e,
   temu, co zwali3 w proch szczyty wielu ju? miast i niejedno
25   jeszcze z nich zburzy, bo w3ada potegą nieprzemo?oną!
   Nu?e wiec, temu, co powiem, niech wszyscy bedą pos3uszni!
   Na swych okretach uchod1my do naszej mi3ej ojczyzny,
   bowiem ju? wziąa nie zdo3amy szerokoulicznej Troi".
        Tak powiedzia3, a wszyscy w milczeniu trwali g3ebokim.
30   Nie przemówili ni s3owa stroskani synowie Achajów.
   Wreszcie odezwa3 sie do nich Diomedes o g3osie donośnym:
        "Z brakiem rozwagi twym walczya bede, Atrydo, najpierwej,
   jak to w obradach przystoi. A ty sie, w3adco, nie gniewaj!
   Przedtem co prawda zgani3eś odwage mą wobec Danajów,
35   mówiąc, ?em tchórz i do bitwy niezdolny, jednak?e co do mnie,
   wszyscy Argiwi mnie znają, tak samo m3odzi, jak starzy.
   Jednym Kronosa obdarzy3 cie syn w swych wyrokach tajemny:
   ber3o ci da3, abyś przez nie nad wszystkich by3 szanowany,
   ale odwagi ci nie da3, co jest najwiekszą potegą.
40   Czy?byś, nieszczesny, przypuszcza3, ?e ju? synowie Achajów
   są niezdolnymi do bitwy tchórzami, ?e tak przemawiasz?
   Jeśli cie serce samego sk3ania, by wracaa do domu -
   uchod1! Masz droge otwartą! Okrety twe blisko są morza.
   Inni natomiast Achaje o bujnych w3osach zostaną,
45   póki nie padnie gród Troi. A gdy chcą, niech?e i oni
   na swych okretach uchodzą do mi3ej ziemi ojczystej.
   Co do mnie, ja i Stenelos walczya bedziemy do konca,
   a? kres Ilionu nastąpi. Sam bóg nas tutaj sprowadzi3".
        Tak powiedzia3. I okrzyk wydali synowie Achajów,
50   s3owa uznając Diomeda, co konmi w3ada3 wybornie.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IX
Poselstwo do Achillesa. Prośby
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach