Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń X, Wersy 1-50


        Wszyscy przy swoich okretach wodzowie wojsk wszechachajskich
   ca3ą noc spali objeci snem serca uciszającym,
   tylko jedyny Atryda, nad wodze wódz Agamemnon,
   wielu myślami wzburzony snu kojącego nie zazna3.
5   Jako ma3?onek bogini, o pieknych warkoczach Hery,
   w krąg b3yskawice rozrzuca, przygotowując dla ziemi
   d3ugie rzesiste ulewy, grady z chmur ch3odnych lecące
   albo śnie?yce, co puchem w krąg pokrywają równiny,
   albo zag3ady ?ar3ocznej krwawą paszczeke odmyka -
10   tak rozsadza3y westchnienia pierś dumną Agamemnona,
   z serca g3ebiny wyrwane, szarpiące wszystkie wnetrzności.
   Gdy na równine trojanską spojrza3, to widzia3 doko3a
   nieprzeliczone ogniska palące sie przed Ilionem,
   g3osy piszcza3ek w krąg s3ysza3, rogów i ci?by cz3owieczej.
15   Kiedy na w3asne okrety i wojska spojrza3 Achajów,
   w3osy rwa3 z g3owy garściami i g3osem wielkim zawodzi3,
   skar?ąc sie bogu Dzeusowi. Lama3o sie dumne w nim serce.
   Wreszcie myśl powzią3 w swej duszy - najlepsza mu sie wyda3a -
   ?eby sie najpierw zobaczya z Nestorem, synem Neleusa,
20   razem z nim wszystko omówia i znale1a rade jakowąś,
   która ocali od zguby wszystkich walecznych Achajów.
   Wsta3 Agamemnon i odzia3 swą pierś szeroką chitonem,
   pó1niej na nogach przewiąza3 piekne, b3yszczące sanda3y,
   na barki skóre narzuci3 lwa czerwonawoz3ocistą,
25   ogromną, co mu siega3a do stóp. I w3ócznie pochwyci3.
        A Menelaos tak samo dr?a3 z trwogi - bo tak?e i jemu
   sen na powieki nie sp3yną3 - leka3 sie cierpien Argiwów,
   którzy dla niego przez morskie dalekie p3ynąc przestrzenie,
   tutaj przybyli do Troi, by podjąa walke okrutną.
30   Najpierw wiec skórą lamparta okry3 szerokie ramiona,
   pocetkowaną wzorzyście. Potem uwienczy3 swą g3owe
   he3mem spi?owym i w3ócznie chwyci3 do reki mocarnej.
   Potem do brata pośpieszy3, aby go zbudzia. Argiwom
   wszystkim panując, Atryda jak bóg przez naród by3 czczony.
35   Zasta3 go w chwili, gdy zbroje przepiekną k3ad3 na ramiona,
   obok okretu, przy burcie. Swym przyjściem go uradowa3.
   Zaraz te? pierwszy przemówi3 Menelaj o g3osie donośnym:
        "Czemu swą zbroje przywdzia3eś, mój drogi? Czy chcesz z towarzyszy
   kogoś do Trojan wyprawia? Obawiam sie, ?e nikogo,
40   kto by ten czyn śmia3 wykonaa, nie znajdziesz pośród Argiwów;
   aby ktoś sam do obozu szed3 nieprzyjació3 na zwiady
   w boskiej ciemności tej nocy, musia3by dzielne miea serce".
        Na to mu tak odpowiedzia3 w3adca i wódz Agamemnon:
        "Mój Menelaju, przez boga wyhodowany! Obydwaj
45   rady dziś potrzebujemy mądrej, jak wojsko Argiwów
   oraz okrety ocalia, jeśli Dzeus plan swój odmieni3.
   Bardziej sie jego myśl - widaa - sk3ania do ofiar Hektora,
   gdy? nie widzia3em dotychczas ani s3ysza3em, by tyle
   w jednym dniu krzywd najstraszliwszych jeden mą? zdo3a3 wyrządzia,
50   ile ich Hektor, kochanek Dzeusa, wyrządzi3 Achajom;
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń X
Doloneja
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach