Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń X, Wersy 51-100


   sam, chocia? nie jest przez boga ani boginie zrodzony.
   Czyny pope3ni3 tak straszne, ?e bedą cią?ya Argiwom
   d3ugo w przysz3ości. Tak wiele klesk bowiem zada3 Achajom.
   Teraz ty id1 do Ajasa i wezwij Idomeneusa.
55   Szybko id1 do ich okretów. Ja do boskiego Nestora
   udam sie oraz nak3onie, aby wsta3. Mo?e on zechce
   pójśa z rozkazami do stra?y tam czuwającej, bo jemu
   bedą najbardziej pos3uszni. Przecie? to syn Nestorowy
   wraz z Meryjonem, wo1nicą Idomeneja walecznym,
60   stra?ą dowodzi. Obydwu im powierzono dowództwo".
        Na to mu tak odpowiedzia3 Menelaj o g3osie donośnym:
        "Jaka jest myśl polecenia twojego i twego rozkazu?
   Czy mam pozostaa z tamtymi i czekaa twego przybycia,
   czy te? powracaa do ciebie szybko, jak rozkaz oznajmie?".
65        Na to w te s3owa sie ozwa3 nad wodze wódz Agamemnon:
        "Lepiej tam zostan, by jeden nie móg3 sie z drugim rozminąa,
   idąc, bo wiele jest ście?ek i dróg w obozie szerokim.
   Tylko gdzie dojdziesz, tam wzywaj oraz baczenie zalecaj,
   ojca rodowym imieniem wo3ając me?a ka?dego
70   i okazując im wszystkim szacunek. Nie bąd1 wynios3y.
   Sami ten trud wykonajmy jak inni, gdy nam z urodzenia
   Dzeus tak przeznaczy3, ?e giąa sie musimy pod klesk cie?arem".
        Tak powiedzia3. Wyjaśni3 mu wszystko i brata wyprawi3.
   Sam do Nestora, pasterza narodów, ruszy3 z pośpiechem.
75   Znalaz3 go obok namiotu, pod jego czarnym okretem.
   Spa3 na kobiercu na ziemi, przy nim bron jego le?a3a:
   tarcza, a obok dwie w3ócznie spi?owe i he3m b3yszczący,
   tak?e pas pieknej roboty, barwny. Ten wk3ada3 na siebie
   starzec, do walki zacietej mając wyruszya, gdzie licznym
80   wojskom przewodzi3, bo nie chcia3 poddaa sie jeszcze starości.
   Nestor sie opar3 na 3okciu, wzniós3 siwą g3owe do góry
   i do Atrydy zwrócony nadchodzącego zapyta3:
        "Kto jesteś, co sie po nocy b3ąkasz wśród wojsk i okretów,
   w nocnych ciemnościach sam jeden, kiedy śpią wszyscy śmiertelni?
85   Chcesz towarzysza odnale1a czy mu3a, co odbieg3 od ciebie?
   Czego chcesz? Mów?e wreszcie! A milczkiem nie zbli?aj sie do mnie!".
        Na to mu tak odpowiedzia3 nad wodze wódz Agamemnon:
        "Synu Neleusa, Nestorze, najwieksza s3awo Achajów!
   Jestem Atreusa syn, Agamemnon, ze wszystkich najbardziej
90   prześladowany przez Dzeusa trudami i ciąg3ą udreką,
   póki dech t3ucze sie jeszcze w mych piersiach i s3u?ą kolana!
   Tak sie wa3esam, bo nawet na oczy moje nie spada
   nocą sen s3odki, lecz ciągle myśle o zgubie Achajów,
   wcią? o Danajów mnie dreczy niepokój. Nie moge zachowaa
95   mocy w swej duszy. Me serce trwo?ne sie z piersi wyrywa,
         nogi me, chocia? tak silne, teraz pode mną sie chwieją.
   Jeśli chcesz tak?e coś zdzia3aa, sen i od ciebie odbiega -
   wstan i pójdziemy na stra?e nasze popatrzea. Trud walki,
   brak snu, codzienne znu?enie mog3yby czujnośa ich uśpia.
100   Mogą spoczywaa beztrosko, nie dbając o stró?owanie,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń X
Doloneja
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach