Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XI, Wersy 1-50


        Eos świetlista, przy s3awnym Titonie spoczywająca,
   z 3o?a powsta3a, by świat3o nieśa ludziom i nieśmiertelnym.
   Wtedy Dzeus straszną Eryde do lotnych okretów Achajów
   pos3a3, dzier?ącą w swej d3oni pote?nej god3a wojenne.
5   Na Odyseja okrecie czarnym, szerokim stane3a,
   gdy? by3 pośrodku, wiec g3os jej z dwóch stron by3 dobrze s3yszalny:
   z jednej dobiega3 namiotów Ajasa Telamonidy,
   z drugiej Achilla, gdy? obaj na krancach obozu okrety
   swe umieścili, ufając potedze rąk w3asnych i mestwu.
10   Tam wiec stane3a bogini i g3osem pote?nym, straszliwym
   do wojsk achajskich krzykne3a, i serce ka?dego z Achajów
   rozp3omieni3a w ich piersiach do bitwy zacietej i walki.
   Zaraz im wojna wyda3a sie bardziej s3odka ni? powrót
   na wyg3adzonych okretach do mi3ej ziemi ojczystej.
15        Tak?e Atryda przyzywa3 donośnie wszystkich Argiwów,
   aby zbroili sie, przy czym sam po3yskliwy spi? wdziewa3.
   Najpierw na nogi na3o?y3 b3yszczące nagolenice,
   piekne, klamrami srebrnymi przy kostkach szczelnie zapiete,
   potem swe piersi otoczy3 wko3o pancerzem spi?owym,
20   który w gościnnym podarku od Kinyresa otrzyma3.
   Na Cypr ten bowiem nowine otrzyma3, dlaczego Achaje
   w lotnych okretach do Troi postanowili pop3ynąa;
   wtedy darowa3 mu pancerz, chcąc 3aske króla pozyskaa.
   Dziesiea zdobi3o go pasów ze stali ciemnob3ekitnej,
25   z3otych dwanaście, dwadzieścia wykutych z cyny srebrzystej.
   Ciemnob3ekitne stalowe we?e siega3y do szyi
   z obu stron w rzedzie potrójnym. By3y podobne do teczy,
   którą Kronida na chmurach rozwiesza na znak dla ludzi
   mową w3adnących. Na barkach zawiesi3 miecz, w którym z3ote
30   awieki b3yszcza3y, a pochwa w krąg miecza by3a nabita
   gwo1d1mi srebrnymi. Miecz zwisa3 na poz3ocistym rzemieniu.
   Potem wzią3 tarcze wojenną, piekną, kunsztownej roboty,
   która s3oni3a w krąg me?a. Dziesiea ją wko3o spi?owych
   kó3 otacza3o i guzów bieli3o sie na niej dwadzieścia
35   z cyny, a tylko środkowy by3 z ciemnob3ekitnej stali.
   Z dzikim wejrzeniem Gorgona straszliwie patrząca wienczy3a
   tarcze, a wko3o Gorgony jawi3 sie Pop3och i Trwoga.
   Uchwyt przy tarczy by3 srebrny, a na nim wi3 sie ze stali
   ciemnob3ekitnej wą? gro1ny, co swymi trzema g3owami
40   chwia3 sie, choa z jednej wyros3y szyi, na wszystkie w krąg strony.
   Potem he3m w3o?y3 z przy3bicą dwoistą o czterech grzebieniach
   zdobnych grzywami konskimi. Na jego szczycie straszliwie
   chwia3y sie kity. Pochwyci3 wreszcie dwie w3ócznie o grotach
   ostrych, spi?owych. Daleko a? pod niebiosa dosiega3
45   po3ysk od spi?u. Atena i Hera gromki wyda3y
   okrzyk, by uczcia nim króla bogatej w z3oto Mykeny.
        Ka?dy wojownik nastepnie nakaza3 swemu wo1nicy
   w szyku porządnym przy rowie ustawia konne zaprzegi,
   pieszo walczący natomiast, zbrojni, odziani w pancerze
50   wyszli na czo3o. Świtaniem zgie3k podniós3 sie nieustanny.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XI
Świetne czyny Agamemnona
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach