Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XII, Wersy 1-50


        Tak wiec w namiocie waleczny Menojtijosa syn leczy3
   Eurypyla rannego. Tymczasem tamci walczyli
   t3umem ogromnym - Argiwi oraz Trojanie. Lecz d3u?ej
   rów nie mia3 bronia Danajów ani ten mur, który wznieśli
5   obok okretów szeroko i rowem w krąg otoczyli,
   lecz hekatomby chwalebnej bogom w ofierze nie dali,
   aby im lotne okrety i liczne 3upy wojenne
   wewnątrz obozu chronili. Wbrew woli bóstw nieśmiertelnych
   Wznieśli ten mur, wiec nied3ugi czas by3 mu przez nich sądzony.
10   Póki by3 Hektor wśród ?ywych i w gniewie swym trwa3 Achilles,
   póki gród s3awny Pryjama mocarza nie zwali3 sie w gruzy,
   póty Achajów pote?ny mur pozostawa3 nietkniety.
   Ale gdy z Trojan wśród bojów najwaleczniejsi polegli
   i wśród Argiwów zgineli jedni, a drudzy zostali,
15   kiedy zburzono Pryjama gród w roku dziesiątym wojny
   i okretami wrócili Argiwi do mi3ej ojczyzny,
   wtedy Posejdon z Apollem pospo3u postanowili
   zniszczya obronny mur, napór rzek przeciw niemu kierując,
   wszystkich tych, które ku morzu ze szczytów Idy uchodzą.
20   Wiec Heptaporos rzucili, Rezos, Karezos i Rodios,
   Grenikos oraz Ajsepos, a tak?e boski Skamander,
   nurt Simoejsu, gdzie wiele tarcz oraz he3mów wojennych
   w piach sie zwali3o nadrzeczny razem z plemieniem pó3bogów.
   Wszystkie te rzeki od ujścia odwróci3 Fojbos Apollon,
25   niszcząc mur prądem powodzi przez dziewiea dni. A Dzeus zes3a3
   deszcz nieprzerwany, by strącia do morza mur jak najpredzej.
   Sam wstrząsający lądami bóg, trójząb trzymając w rekach,
   dzie3o zniszczenia wiód3. Falą zmy3 wszystkie zreby do szczetu
   z k3ód i z kamieni, te, które z mozo3em wznieśli Achaje.
30   Tak Hellespontu o fali gwa3townej brzegi wyrówna3,
   potem ogromne wybrze?e z powrotem okry3 piachami,
   kiedy zniweczy3 mur. Wreszcie znów wszystkie rzeki skierowa3
   w dawne 3o?yska, gdzie przedtem toczy3y swe piekne wody.
        Tak zamierzali postąpia Posejdon oraz Apollon
35   kiedyś w przysz3ości. Lecz teraz w krąg mocnych murów tam wrza3a
   bitwa i zgie3k, a na basztach sie chwia3y belki drewniane
   w ciosach ataku. Argiwi, Dzeusa biczyskiem smagani,
   trwali zepchnieci przemocą przy wydrą?onych okretach,
   dr?ąc przed Hektorem, dowódcą pote?nym, co pop3och wznieca3.
40   Hektor jak przedtem bra3 udzia3 w bitwie, do burzy podobny.
   I tak jak pośród psów ścig3ych na 3owach i krzepkich myśliwych
   lew lub odyniec góruje, gro1nie b3yskając ślepiami,
   3owcy zaś przed nim w czworobok najszczelniej uformowani
   twarzą w twarz stają gromadnie, przeciwko niemu miotając
45   groty z rąk, lecz osaczony lew w swoim sercu wspania3ym
   leku ni trwogi nie czuje, zanim zabije go mestwo,
   czesto obraca sie, aby prze3amaa ludzkie szeregi,
   a gdy naciera, cofają sie przed nim ludzkie szeregi -
   tak sie Hektor przedziera3 przez t3um i swych towarzyszy
50   do przesadzania zacheca3 rowu. Lecz tego nie śmia3y
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XII
Bitwa o mur
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach