Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIII, Wersy 1-50


        Kiedy Dzeus w koncu Hektora i Trojan do lotnych okretów
   przywiód3, zostawi3 ich w miejscu na trudy wojenne i znoje
   bez odpoczynku. Sam swoje oczy skierowa3 świetliste
   w strone krainy walecznych Traków, co konmi w3adają
5   świetnie, na Myzów stających twarzą w twarz w bitwie, na Abiów
   najszlachetniejszych i mlekiem ?ywiących sie Hippemolgów.
   W Troi kierunku nie patrza3 oczyma promienistymi,
   gdy? nie spodziewa3 sie w duszy, by któryś móg3 z nieśmiertelnych
   przybya na pomoc Trojanom albo wspomagaa Danajów.
10        Lecz nie stró?owa3 daremnie Bóg wstrząsający lądami,
   co ze zdumieniem spogląda3 na krwawe zmagania i bitwe,
   siedząc na szczycie najwy?szym i stromym Samos leśnego
   w Tracji, bo stamtąd najlepiej móg3 ca3ą Ide oglądaa.
   Widzia3 Pryjama pote?ny gród i Achajów okrety.
15   Po opuszczeniu fal morskich tam siad3, ?a3ując Achajów
   pokonywanych przez Trojan i gniewem p3oną3 na Dzeusa.
        Wreszcie ze szczytu górskiego w doliny ruszy3 i szybko
   szed3 ogromnymi krokami. Lasy olbrzymie i góry
   dr?a3y pod nieśmiertelnymi stopami, gdy kroczy3 Posejdon.
20   Zrobi3 trzy kroki olbrzymie, za czwartym cel swój osiągną3
   w Ajgach. Tam piekne domostwo posiada3 w zatoce g3ebokiej,
   z3ote, kunsztownej budowy, wieczyście nienaruszone.
   Wszed3 tam i zaprząg3 rumaki o mocnych spi?owych kopytach,
   bystre, z grzywami z3otymi, co op3ywa3y im szyje.
25   Szaty na3o?y3 z3ociste i chwyci3 biczysko do reki,
   tak?e ze z3ota, kunsztownej roboty, i skoczy3 na rydwan.
   Pedzi3 po fali, a wko3o pląsa3y morskie potwory
   z wszystkich zakątków, bo zaraz w3adce swojego pozna3y.
   Morza rozwar3y sie przed nim z radością, a konie pedzi3y,
30   tak ?e spi?owa oś wozu od spodu nie zwilgotnia3a.
   Skokiem unios3y go konie do lotnych okretów Achajów.
        W g3ebiach zatoki istnieje bardzo obszerna pieczara
   miedzy Tenedem a Imbros, w krąg której je?ą sie ska3y.
   Konie tam wstrzyma3 Posejdon, bóg, który wstrząsa lądami,
35   wyprząg3 je z wozu i obrok zasypa3 im ambrozyjski,
   nasycający, ich nogi speta3 z3otymi wiezami,
   których rozwiązaa nie zdo3a3by nikt, a?eby czeka3y
   w3adcy powrotu. Sam uda3 sie wnet do obozu Achajów.
        Wojska trojanskie podobne do burzy i do p3omienia
40   za Pryjamidą Hektorem sz3y ?ądzą pedzone zwyciestwa,
   z krzykiem straszliwym, ufając, ?e na okrety Achajów
   wedrą sie i ?e zabiją wśród bitwy najwaleczniejszych.
   Ale Posejdon, co wstrząsa lądami i w3ada ziemią,
   z morskiej wychodząc g3ebiny, w Argiwach zapa3 roznieci3.
45   Przybra3 na siebie Kalchasa postaa i g3os niezmo?ony
   i do Ajasów przemówi3, którzy sie rwali do bitwy:
        "Naród Achajów mo?ecie ocalia, dwaj Ajasowie,
   jeśli w swej duszy odwage bedziecie mieli, nie trwoge,
   gdy? ja nie lekam sie wcale tych d3oni niedosie?onych
50   Trojan, co z wielkim zuchwalstwem w mury Achajów sie wdarli,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIII
Bitwa przy okretach
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach