Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIII, Wersy 51-100


   ale wstrzymają ich w pieknych nagolenicach Achaje.
   Boje sie tylko jednego gro1nego miejsca ogromnie,
   gdzie do p3omienia podobny szaleniec walką dowodzi,
   Hektor, co sam sie przechwala, ?e Dzeusa grzmiącego jest synem.
55   Oby któregoś z was obu jakiś bóg serce nak3oni3,
   by przeciwstawia moc swoją tamtemu i innych pobudzia,
   wtedy, choa dziko szturmuje, zdo3acie go od okretów
   cofnąa, chocia?by sam W3adca Olimpu w natarciu go wspiera3".
        Tak rzek3 Bóg ziemią w3adnący i wstrząsający lądami,
60   dotkną3 ich obu swym ber3em i wielką mocą nape3ni3,
   cia3om u?yczy3 zwinności i nogom, i rekom do ramion.
   Sam zaś ulecia3 w postaci szybkoskrzyd3ego jastrzebia,
   który sie wzbija ze ska3y nawet dla kóz zbytnio stromej
   i na równine w pościgu za innym ptakiem uderza -
65   tak wzbi3 sie w góre Posejdon, bóg wstrząsający lądami.
   Pierwszy go pozna3 Ojleja syn, Ajas niedościgniony,
   i do Ajasa, co synem by3 Telamona, powiedzia3:
        "Chyba, Ajasie, nam jakiś bóg, który przyby3 z Olimpu,
   wieszczka przybrawszy kszta3t, walczya nakaza3 obok okretów,
70   gdy? on Kalchasem bya nie móg3 z ptasiego lotu wró?ącym.
   Latwo pozna3em to, patrząc na ruchy stóp i goleni,
   gdy nas opuszcza3. Nietrudno jest bowiem boga rozpoznaa.
   Wiec mnie samemu z mej piersi mi3ej wyrywa sie serce
   ?ądzą zmierzenia sie z wrogiem; i bia sie pragne, i walczya.
75   Nogi, rece i ramiona moje tesknią do bitwy".
        Na to mu tak w odpowiedzi rzek3 Ajas, syn Telamona:
        "Tak?e ma d3on niezmo?ona do rzutu celnego mej w3óczni
   teskni i zapa3 goreje we mnie, a stopy pode mną
   pragną ju? biec, aby zmierzya sie wreszcie, chocia?by samotnie,
80   z synem Pryjama, Hektorem, co wcią? niesyty jest walki".
        Takie to wzajem toczyli pomiedzy sobą rozmowy,
   ciesząc sie swoim zapa3em, który w ich duszach roznieci3.
   Wtedy poruszy3 Achajów Bóg wstrząsający lądami
   wszystkich - przy lotnych okretach wróci3a do serc ich otucha,
85   cia3a ich bowiem od zmagan i trudów bitewnych os3ab3y
   i ogarne3a ich dusze zgryzota na widok Trojan,
   którzy przez mury wysokie do ich okretów sie wdarli.
   Patrząc na wroga spod chmurnych brwi, gorzkie 3zy wylewali,
   gdy? nie wierzyli, ?e ujdą z3ym losom. Ale Bóg, który
90   wstrząsa lądami, gdy wkroczy3 miedzy falangi, moc wznieci3.
   Najpierw pośpieszy3 do Leita, Toasa i Teukrosa,
   potem do Peneleosa dzielnego i Deipyra,
   wreszcie do mistrzów wojennych Meryjona i Antilocha;
   tych zagrzewając, w te s3owa odezwa3 sie do nich skrzydlate:
95        "Hanba, m3odziency Argiwów, przecie? ja na was liczy3em,
   ?e ocalicie okrety nasze wśród krwawej rozprawy!
   Lecz gdy unikaa bedziecie nieszczesnej bitwy, to predko
   przyjdzie ten dzien, w którym ugną nas swą przemocą Trojanie.
   Biada nam! Wielkie ja sprawy, zdumienie budzące, oglądam,
100   straszne, o których mniema3em, ?e sie przenigdy nie spe3nią.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIII
Bitwa przy okretach
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach