Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIV, Wersy 1-50


        Wrzawa uwagi Nestora nie usz3a, choa ciemne pi3 wino,
   do Asklepiady wiec w takie odezwa3 sie s3owa skrzydlate:
        "Spójrz, Machaonie mój boski, jak rozwijają sie sprawy -
   g3ośny zgie3k m3odzi kwitnącej wcią? wzrasta przy naszych okretach!
5   Ale ty jeszcze spoczywaj teraz i ciemne pij wino,
   a? Hekamede o pieknych warkoczach ci kąpiel nagrzeje
   ciep3ą i cia3o twe, ludzką krwią ubroczone, obmyje.
   Ja na stra?nice zaś pójde i predko wszystko zobacze".
        Tak powiedzia3 i tarcze wzią3 swego syna ozdobną,
10   Trazymedesa, co je1d1cem by3 świetnym - w namiocie le?a3a
   po3yskująca w krąg spi?em. Zaś tamten ojcowską mia3 tarcze.
   W3ócznie pochwyci3 wojenną, okutą grotem spi?owym.
   Zewnątrz namiotu przystaną3 i rzecz zobaczy3 sromotną:
   ci uciekali w pop3ochu, a tamci za nimi gonili,
15   nieustraszeni Trojanie. W proch pad3y mury Achajów.
   Jak morze wielkie, ponure gdy martwą falą ko3ysze,
   przeczuwające rozg3ośne wichry, co zaraz ton wzburzą,
   samo nie chwieje sie jeszcze ni w tamtą, ani w te strone,
   wpierw nim Dzeus wichry pedzący któregoś z nich nie wybierze -
20   tak w myśli swojej rozwa?a3 starzec z rozdartą na dwoje
   duszą: czy odejśa w bitewny t3um bystrokonnych Achajów,
   czy iśa do w3adcy narodów Atrydy Agamemnona.
   Gdy tak rozwa?a3, jednak?e korzystniej mu sie wyda3o
   pójśa do Atrydy. A tamci wcią? zabijali sie wzajem,
25   walcząc. Doko3a cia3 z chrzestem rozbrzmiewa3 spi? niewzruszony
   mieczów raniących i w3óczni z dwóch stron okutych grotami.
        Gdy szed3, spotkali Nestora na drodze królowie szlachetni,
   co spod okretów wracali. Ka?dy z nich spi?em zraniony:
   me?ny Tydejda, Odysej i Agamemnon Atryda.
30   Sta3y okrety ich bowiem daleko od pola bitwy
   w piachu nad morzem spienionym, bo najpierw je na równine
   powyciągano, a potem przy rufach szance wzniesiono.
   Brzeg morski, chocia? szeroki, nie móg3 pomieścia okretów
   wszystkich i wojsko nadmiernie by3o st3oczone. Okrety
35   powyciągano wiec dalsze, które zaje3y brzeg ca3y,
   ile ich mog3y pomieścia krance rozleg3ej zatoki.
   Ci wiec zobaczya chcąc losy bitwy w3asnymi oczami,
   wsparci na w3óczniach szli razem z pe3nym bolesnej zgryzoty
   sercem w swych piersiach. Tych w3aśnie Nestor sedziwy na drodze
40   spotka3 i serce zbola3e zatrwo?y3 w piersiach Achajów.
   Król Agamemnon do niego odezwa3 sie tymi s3owami:
        "Synu Neleusa, Nestorze, najwieksza chlubo Achajów,
   czemu, zmagania śmiertelne rzucając, a? tutaj przyby3eś?
   Lekam sie, by nie dotrzyma3 mi s3owa Hektor pote?ny,
45   który nam grozi3, gdy kiedyś przemawia3 wśród Trojan na radzie,
   ?e do Ilionu od naszych okretów nie predzej powróci,
   a? je p3omieniem popali i nas wybije do nogi.
   Tak obiecywa3 na radzie, teraz to wszystko wype3nia.
   Biada! Wszak inni o pieknych nagolenicach Achaje
50   w duszy powzieli gniew na mnie, podobnie jak sam Achilles,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIV
Oszukanie Dzeusa
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach