Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XV, Wersy 1-50


        Kiedy w pop3ochu Trojanie przebyli rów i ostrokó3,
   pedząc i ginąc gromadnie z rąk ścigających Achajów,
   i zatrzymali sie wreszcie w pobli?u swoich rydwanów
   bladzi, dr?ąc z trwogi, w tej chwili na szczycie Idy wysokiej
5   od z3ototronej bogini podniós3 sie Dzeus gromow3adny
   i bacznie spojrza3 na ziemie: na Trojan i na Achajów,
   jednych - biegnących w pop3ochu, drugich - goniących za?arcie.
   W ci?bie Argiwów bieg3 tak?e najczcigodniejszy Posejdon.
   Dzeus i Hektora zobaczy3. Ten le?a3 w polu. Doko3a
10   jego dru?yna siedzia3a. Hektor z trudnością oddycha3,
   krwią plując. Nie by3 ostatni - ten co go rani3 - z Achajów.
   Dzeus, ojciec bogów, to widząc, litością wielką zap3oną3.
   Strasznym spojrzeniem na Here popatrzy3 i tak powiedzia3:
        "Oto są twoje podstepy, przebieg3a, niosąca z3o Hero!
15   Przez nie to Hektor zszed3 z pola i wojsko sie zatrwo?y3o.
   Nie wiem, czy pierwsza owocu tych knowan nie bedziesz musia3a
   spo?ya, gdy wreszcie w swym gniewie bede cie musia3 wych3ostaa.
   Czy nie pamietasz ju? tego, jakeś zawis3a na niebie,
   kiedym ci nogi kowad3em - jedną i drugą - obcią?y3,
20   rece obwiąza3 3ancuchem z3otym, a ty wśród eteru
   i chmur wisia3aś? Pomimo wzburzenia bogowie Olimpu
   pomóc nie mogli ci - wszyscy. Gdym tylko kogo dościgną3,
   zaraz go z niebios wysokich ciska3em na ziemie, gdzie spada3
   prawie bez ?ycia. Lecz ?al mój nie móg3 pomieścia sie w sercu
25   wskutek utrapien i nieszcześa, które przez ciebie Herakles
   boski wycierpia3. To przecie? ty Boreasza sk3oni3aś,
   ?eby go pedzi3, ścigając burzami w morza pustyni,
   zanim do Kos go zanios3aś, s3ynnego z mnogości ludzi.
   Stamtąd go z rąk twych wyrwa3em i ocaliwszy, zawiod3em
30   utrudzonego do Argos, co z koni s3ynie szlachetnych.
   To przypominam, byś wreszcie podstepnej gry zaprzesta3a.
   Na nic sie tobie nie przyda ani to 3o?e, ni mi3ośa,
   którą, daleko od bogów odszed3szy, chcesz mnie zabawia".
        Tak powiedzia3. Zadr?a3a Hera o oczach ogromnych,
35   i w odpowiedzi Dzeusowi te s3owa rzek3a skrzydlate:
        "Bąd1cie mi teraz świadkami, Ziemio i Niebo bezmierne,
   wodo Styksowa podziemna! Najwiekszą klne sie przysiegą
   i najstraszliwszą, co nawet b3ogos3awionych zniewala,
   tak?e na g3owe twą świetą klne sie i 3o?e ma3?enskie,
40   którym przenigdy sie jeszcze nie zaklina3am k3amliwie -
   ?e to nie z mojej namowy Posejdon, co wstrząsa lądami,
   tamtym pomaga, a szkodzi Trojanom i Hektorowi.
   Pewno do tego sk3oni3o i pchne3o go w3asne serce:
   widząc niedole Achajów, nad nimi sie ulitowa3.
45   Ja bym mu da3a jedyną rade, by chodzi3 tą drogą,
   którą mu ty, Czarnochmury, wed3ug swej woli iśa ka?esz".
        Tak powiedzia3a. Uśmiechną3 sie Ojciec bogów i ludzi.
   Odpowiadając jej na to, wyrzek3 te s3owa skrzydlate:
        "Jeśli w przysz3ości, dostojna Hero o oczach ogromnych,
50   zgodnie myśl moją podejmiesz na radzie wśród nieśmiertelnych,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XV
Powtórne odparcie ataku od okretów
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach