Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XV, Wersy 51-100


   to i Posejdon na pewno, choa pragną3by czego innego,
   zmieni zamys3y stosownie do mojej woli i twojej.
   Teraz - je?eli mówi3aś s3owa prawdziwe i szczere -
   pośpiesz do bogów i rozka?, aby przybyli tu do mnie
55   Iris i boski Apollon ze swoim 3ukiem wspania3ym.
   Ta do obozu pobiegnie okrytych spi?em Achajów,
   rozkaz zanosząc ode mnie Posejdonowi, by zaraz
   przesta3 wojowaa na ziemi i do swych dziedzin powróci3.
   Fojbos Apollon odejdzie, aby pod1wignąa Hektora,
60   mestwem wojennym go natchnie i ból nieznośny uśmierzy
   teraz szarpiący mu dusze. A hardy naród Achajów
   swoją potegą odepchnie i zmusi trwogą przejetych,
   aby pod wielowios3owe okrety znów uciekali
   syna Peleusa, Achilla. Ten przyjaciela - Patrokla
65   wyśle do walki, którego przeszyje Hektor przes3awny -
   w oczach Ilionu - swą w3ócznią, kiedy ju? wielu polegnie
   me?nych, a pośród nich tak?e i syn mój, boski Sarpedon.
   Mszcząc sie za druha, zabije boski Achilles Hektora.
   Wtedy ju? wzmoge na sile natarcie wojsk spod okretów
70   i bede wzmaga3 bez przerwy, dopóki dzielni Achaje
   miasta Ilionu nie wezmą, zgodnie z pragnieniem Ateny.
   Przedtem ni sam nie z3agodze gniewu, ni komuś pozwole
   z bóstw nieśmiertelnych, by pomoc niós3 wbrew mej woli Danajom,
   zanim nie spe3nią sie wszystkie b3agalne mod3y Pelidy,
75   które wype3nia przyrzek3em, klnąc sie w ten dzien na mą g3owe,
   kiedy bogini Tetyda obje3a moje kolana,
   bym sie o cześa Achillesa ują3, zdobywcy miast licznych".
        Tak powiedzia3. I Hera, bogini o bia3ych ramionach,
   z wysokiej Idy wzlecia3a na Olimp b3ogos3awiony.
80   Tak ulatuje cz3owieka myśl, który wiele przemierzy3
   lądów i potem, mijając swe drogi, w duszy powtarza:
   "w tej stronie by3em i w tamtej", i wszystko w pamieci sie budzi -
   z myśli podobną szybkością wzlecia3a czcigodna Hera.
   Wnet do Olimpu dotar3a i wesz3a w krąg nieśmiertelnych
85   bogów, co w Dzeusa pa3acu sie zgromadzili. Witając
   te, co przyby3a, z miejsc wstali i wznieśli ku niej kielichy.
   Wszystkich mine3a bogini, biorąc od pieknej Temidy
   czare z3ocistą, poniewa? ta pierwsza na jej spotkanie
   wysz3a i mówia zacze3a do niej te s3owa skrzydlate:
90        "Z czym?e przychodzisz tu, Hero, tak poruszona i dr?ąca?
   Musia3 cie chyba przestraszya Dzeus, twój ma3?onek, Kronida".
        Odpowiedzia3a jej na to Hera o bia3ych ramionach:
        "Ty mnie, bogini Temido, lepiej o wszystko nie pytaj -
   sama wiesz, jaka jest jego dusza gwa3towna i dumna.
95   Zasiąd1 w pa3acu do uczty z innymi bogami pospo3u,
   wszystko i razem z wszystkimi nieśmiertelnymi us3yszysz,
   jakie nam Dzeus zapowiada rzeczy z3owrogie. Zapewne
   ani śmiertelni serc swoich tą wieścią nie rozweselą,
   ani bogowie, choa teraz z nich ka?dy weso3o sie bawi".
100        Tak powiedzia3a czcigodna Hera i wspólnie zasiad3a
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XV
Powtórne odparcie ataku od okretów
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach