Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVI, Wersy 1-50


        Tak wiec walczono doko3a o pieknych burtach okretu.
   Zbli?y3 sie do Achilla, pasterza narodów, Patroklos
   3zami zalany, do 1ród3a o ciemnych falach podobny,
   co ze ska3 stromych spadając, burzy sie tonią ?a3obną.
5   Wzruszy3 sie, widząc go, boski i szybkonogi Achilles
   i przemawiając do niego, te s3owa wyrzek3 skrzydlate:
        "Czemu? to, mój Patroklosie, p3aczesz jak ma3a dziewczynka,
   która za matką w ślad biegnie i prosi, by wziąa ją na rece,
   chwyta za suknie matczyną, wstrzymuje idącą i oczy
10   3zami zalane podnosi, dopóki jej ta nie podniesie?
   Ty, Patroklosie, podobnie spoglądasz 3zami zalany.
   Czy?byś co mia3 Myrmidonom lub mnie smutnego obwieścia?
   czy?byś sam wieśa niepomyślną jakąś ze Ftyi us3ysza3?
   —yje Menojtios, Aktora syn, chyba cieszy sie zdrowiem,
15   i Peleus Ajakida ?yje wśród swych Myrmidonów;
   gdyby z nich który zmar3, gorzka by3aby dla nas nowina.
   Mo?e nad losem Argiwów biadasz, ?e walczą i giną
   obok swych g3adkich okretów przez zawinioną nieprawośa?
   Wszystko mi powiedz! Nic nie kryj, abyśmy obaj wiedzieli!".
20        Z cie?kim westchnieniem mu na to odpowiedzia3eś, Patroklu:
        "Synu Peleusa, Achillu, najdostojniejszy z Achajów!
   Z 3ez moich nie drwij, bo wielka nad Achajami niedola,
   wszyscy ju?, najszlachetniejsi dawniej z bitewnych szeregów,
   ranni od strza3 i od w3óczni le?ą pokotem w okretach.
25   Strza3ą raniony Diomedes, Tydeusa potomek pote?ny,
   s3awny Odysej trafiony w3ócznią i wódz Agamemnon,
   i Eurypylos jest ranny - biodro mu przeszy3 grot strza3y.
   Troszczą sie o nich lekarze biegli, 3agodne balsamy
   k3adąc na rany. Lecz ciebie, Achillu, to nic nie obchodzi!
30   Oby mnie te? nie ogarną3 ten gniew, jaki w sercu hodujesz,
   ty, bohaterze zag3ady! Kto kiedykolwiek z potomnych
   bedzie po?ytek mia3 z ciebie, gdy nie dasz Argiwom pomocy?
   O bezlitosny! Twym ojcem wódz Peleus, je1dziec wspania3y,
   nie jest ni matką Tetyda - musia3o ciebie urodzia
35   morze o falach wzburzonych i szorstkie ska3y, tak twarde
   serce jest w tobie! Je?eli jakaś cie wró?ba wstrzymuje,
   jeśli od Dzeusa przynios3a ci wieśa taką matka czcigodna,
   pozwól, bym poszed3 za ciebie na czele wojsk Myrmidonów,
   wtedy ja mo?e sie stane świat3ością pośród Danajów.
40   Pozwól mi jeszcze ramiona twą zbroją okrya przes3awną,
   mo?e za ciebie mnie wezmą i przerwą bitwe Trojanie
   trwogą przejeci. Synowie Achajów wtedy odpoczną
   walką znu?eni. Choa krótkie wytchnienie bywa wśród bitwy,
   jednak z nowymi si3ami zepchniemy 3atwo strudzonych
45   precz od namiotów i lotnych okretów a? do ich miasta".
        Tak powiedzia3. Nie odgad3, g3upiec, ?e prosi w tej chwili
   śmierci dla siebie okrutnej, którą z3y los mu przeznaczy3.
   Wzburzy3 sie tym i powiedzia3 o szybkich nogach Achilles:
        "Có?eś mi tu opowiedzia3, Patroklu, do bogów podobny?
50   Wszak nie ze wzgledu na jakąś wyrocznie, którą bym pozna3,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVI
Pieśn o Patroklosie
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach