Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVIII, Wersy 1-50


        Podczas gdy tamci walczyli jak p3omien po?ogi niszczącej,
   do Achillesa o szybkich stopach pośpiesza3 Antiloch
   z wieścią ?a3obną. Ten siedzia3 sam obok lotnych okretów -
   w serca g3ebinie rozwa?a3 to, co sie ju? dokona3o,
5   cie?ko strapiony, i mówi3 tak do swej duszy wynios3ej:
        "Biada mi! Czemu - jak widze - o bujnych w3osach Achaje
   biegną ku lotnym okretom w bez3adzie poprzez równine?
   Oby mi tylko bogowie kleski najcie?szej dla serca
   nie zgotowali. Bo kiedyś przepowiada3a mi matka:
10        ŤZ myrmidonskiego narodu najlepszy padnie z rąk Trojan
   jeszcze za ?ycia twojego. Zgaśnie dla niego blask s3oncať.
   Pewno Menojtijosa szlachetny syn ju? nie ?yje.
   Biedny! A tak go prosi3em, by od po?aru ocali3
   lotne okrety i wróci3, nie stając do walki z Hektorem".
15        Podczas gdy Achill w swej duszy i w sercu te myśli roztrząsa3,
   zbli?a sie oto do niego syn przes3awnego Nestora,
   3zy wylewając palące, i wieśa przynosi straszliwą:
        "Biada mi, mestwem ws3awiony synu Peleusa! Z bolesną
   wieścią przychodze. Bodajby nikt nie by3 takiej zwiastunem:
20   poleg3 Patroklos. Wre walka o jego cia3o. Twą zbroje
   Hektor o he3mie wiejącym kitami zdar3 z jego piersi".
        Tak powiedzia3. I czarna chmura boleści okry3a
   serce Achilla. Schylony w dwie rece z ziemi pochwyci3
   mierzwe i py3 na swą g3owe sypa3, twarz szpecąc uroczą;
25   chiton pachnący od razu smugami b3ota sie pokry3.
   A sam Achilles olbrzymi, przestrzen zajmując ogromną,
   runą3 na ziemie i w3osy wyrywa3 z g3owy, i szarpa3.
   Branki zaś, niegdyś zdobyte przez Achillesa z Patroklem,
   z ?alem w swych sercach i z jekiem wielkim z namiotów wypad3y
30   i otoczy3y Achilla znanego z mestwa, rekami
   t3ukąc sie w piersi. Pod ka?dą gie3y sie z ?alu kolana.
   Obok Antiloch rozpacza3 i 3ez wylewa3 strumienie,
   rece chwytając Achilla. Lama3o sie dzielne serce.
   Antiloch ba3 sie, by gard3a nie przebi3 ostrym ?elazem.
35   Krzykną3 Achilles boleśnie. I us3ysza3a krzyk matka
   w morskiej g3ebinie, czcigodna, przy ojcu starcu siedząca.
   Tak?e krzykne3a i zaraz w krąg otoczy3y Tetyde
   wszystkie boginie Nereidy, otch3ani morskich mieszkanki.
   By3a tam Glauke w g3ebinie, Taleja i Kymodoke,
40   Toe, Nesaja i Spejo, i Halia o oczach ogromnych,
   i Kymotoe, Aktaja wraz z Limnoreją uroczą,
   by3a Melita, Iajra, Agaue i Amfitoe
   razem z Doto i Proto, Ferusą i Dynameną,
   Kallianejra, Panope i Doris, i Amfinome
45   wraz z Deksameną, a oprócz nich Galateja przes3awna,
   Kallianassa, Nemertes i czarująca Apseudes,
   by3a tam te? Ianejra, Klymene i Ianassa,
   i Amateja, Majra i Orejtyja o pieknych
   w3osach, i reszta Nereid w g3ebinach morskich ?yjących.
50   Zaraz do groty srebrzystej wp3yne3y i z wielkim jekiem
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVIII
Sporządzenie zbroi Achillesa
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach