Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIX, Wersy 1-50


        W szacie z3ocistej jak szafran Jutrzenka z fal Okeana
   wzesz3a, blask niosąc promienny dla nieśmiertelnych i ludzi,
   gdy przy okretach z darami od boga stane3a Tetyda.
   Syna mi3ego znalaz3a obok Patrokla. W objeciu
5   trzyma3 go, g3ośno szlochając. A przy nim w krąg towarzysze
   op3akiwali zmar3ego. Zjawi3a sie tam bogini.
   Syna uje3a za reke i s3owa takie wyrzek3a:
        "Synku mój, ju? go zostawmy, choa w sercu tak zasmuceni.
   Niechaj spoczywa, gdy zosta3 wyrokiem bogów zmo?ony.
10   Ty zaś w podarku we1 zbroje od Hefajstosa przes3awną,
   piekną niezwykle, nikt z ludzi podobnej nigdy nie nosi3".
        Tak powiedzia3a bogini i zbroje wnet po3o?y3a
   przed Achillesem. Kunsztownie wypracowana zad1wiek3a.
   Strach Myrmidonów zdją3 wszystkich. —aden sie z nich nie ośmieli3
15   spojrzea na boski rynsztunek. I tylko jeden Achilles,
   kiedy go ujrza3, tym wiekszym rozgorza3 gniewem. A oczy
   strasznie spod rzes mu b3ysne3y, jak 3una gro1nej po?ogi.
   Lecz rozradowa3 sie, kiedy ują3 wspania3y dar boga
   w d3onie i serce widokiem roboty kunsztownej ucieszy3.
20   Ozwa3 sie zaraz do matki w te s3owa skrzydlate:
        "Matko, rynsztunek od boga jest taki, jak zwykle są dzie3a
   rąk nieśmiertelnych - takiego śmiertelny mą? nie wykona.
   Teraz na3o?e te zbroje. Lecz straszny lek mnie ogarnia,
   aby tymczasem u syna me?nego Menojtijosa
25   nie rozpleni3y sie muchy w ranach w3óczniami zadanych
   i nie sp3odzi3y robactwa, które zmar3ego zbezcześci -
   dusza ju? zen ulecia3a - niech jego cia3o nie gnije".
        Rzek3a mu na to bogini, o srebrnych stopach Tetyda:
        "Synku, niech wiecej twe serce ju? o to sie nie k3opocze.
30   Bede stara3a sie sama natretne roje odegnaa
   much, co ?erują na cia3ach zabitych w s3u?bie Aresa.
   Chocia?by le?a3 tu bowiem, a? rok dobiegnie do konca,
   z cia3em nietknietym zostanie lub bedzie jeszcze piekniejszy.
   Ty bohaterskich Achajów zawezwij teraz na rade.
35   Gniew na pasterza narodów, Agamemnona, pohamuj,
   zbroje w3ó? zaraz i dusze w wojenną przyodziej walecznośa".
        Tak powiedzia3a i syna zuchwa3ą mocą natchne3a,
   a Patroklowi ambrozje i nektar ciemnoczerwony
   wla3a do nozdrzy, by jego cia3o nietkniete zachowaa.
40        Boski Achilles tymczasem szed3 śpiesznie po morskim wybrze?u,
   krzykiem rozg3ośnym na rade zwąc bohaterskich Achajów.
   Nawet ci, którzy we wnetrzu okretów pozostawali -
   a wiec sternicy w swej pieczy mający stery okretów,
   szafarze, którzy w okretach ?ywnośa dla wojska dzielili -
45   wszyscy zebrali sie wspólnie na rade, poniewa? Achilles
   zjawi3 sie znów, a tak d3ugo unika3 walki okrutnej.
   Razem, kulejąc, przybyli Aresa dwaj wielbiciele:
   me?ny wojownik, potomek Tydeusa, oraz boski Odysej,
   wsparci na w3óczniach, bo w bitwach zadano im rany dotkliwe.
50   Wśród zgromadzenia na pierwszych miejscach obydwaj zasiedli.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIX
Achilles wyrzeka sie gniewu
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach