Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XX, Wersy 1-50


        Wiec przy okretach o rufach wygietych wk3adali swe zbroje,
   synu Peleusa, w krąg ciebie niesyci wcią? walki Achaje,
   z drugiej zaś strony Trojanie na miejscu wynios3ym równiny.
        Wtedy ze szczytu Olimpu sfa3dowanego wzgórzami
5   kaza3 Temidzie Dzeus wezwaa bogów na rade. Temida,
   chodząc, przyzywa ich, aby do domu Dzeusa przybyli.
   Z rzek nie zabrak3o tam ?adnej, z wyjątkiem Okeanosa,
   ani z Nimf, które wśród gajów świetych i pieknych mieszka3y
   i nad 1ród3ami rzecznymi, i pośród 3ąk rozkwieconych.
10   Kiedy przybyli do domu Dzeusa, co chmury gromadzi,
   w g3adko ciosanym przedsionku zasiedli, który Dzeusowi
   bieg3y w rzemiośle Hefajstos zbudowa3 kunsztem misternym.
        Tak wiec zebrali sie w Dzeusa domostwie. I Bóg, co lądami
   wstrząsa, us3ucha3 wezwania i przyby3 z morskiej g3ebiny.
15   Zasiad3 pośrodku i Dzeusa zapyta3 o jego zamiary:
        "Czemu? to bogów na rade wezwa3eś, B3yskawicowy?
   Czy niepokoisz sie Trojan losami, a mo?e Achajów?
   Pierś o pierś walczą ju? teraz i bój tam zawrza3 zaciety".
        Na to mu tak odpowiedzia3 Dzeus, co ob3oki gromadzi:
20        "Znasz, Wstrząsający lądami, zamiary skryte w mej piersi,
   czemu was tu zgromadzi3em. Dbam nawet o tych, co giną,
   lecz pozostane na szczytach sfa3dowanego Olimpu,
   siedząc bezczynnie i sycąc patrzeniem serce. Wy, inni,
   id1cie stąd, aby sie znale1a pośród Achajów i Trojan,
25   jednym czy drugim pomó?cie, jak to po myśli ka?demu.
   Jeśli sam bowiem Achilles rozpocznie bój z Trojanami,
   nie wytrzymają natarcia szybkonogiego Pelidy,
   wszak?e i wpierw na sam jego widok strwo?eni pierzchali.
   Teraz wiec gdy za Patrokla wrze gniewem w duszy straszliwym,
30   lekam sie, ?eby wbrew boskim wyrokom nie zburzy3 tych murów".
        Tak powiedzia3 Kronida i bój rozpeta3 bezmierny.
   Predko bogowie do bitwy szli w duszach swych rozdwojeni:
   Hera i Pallas Atena do obozowych okretów,
   z nimi Posejdon, co ziemią w krąg w3ada, i dobroczynca
35   Hermes, co myślą rozumną ponad wszystkimi góruje;
   szed3 za tamtymi Hefajstos zuchwale ufny w swe si3y,
   w marszu kulejąc, a wąt3e gie3y sie pod nim kolana.
   Ares o he3mie wiejącym kitami ruszy3 do Trojan,
   Fojbos szed3 z nim d3ugow3osy i Artemida 3owczyni,
40   Leto i Ksantos, a tak?e lubiąca śmiech Afrodyta.
        Póki bogowie z daleka byli od ludzi śmiertelnych,
   póty chlubili sie s3awą Achaje, poniewa? Achilles
   znów sie pojawi3, a d3ugo unika3 bitwy mozolnej.
   Z Trojan ka?demu zaś dr?enie straszne ugie3o kolana,
45   tak przerazili sie, widząc szybkonogiego Pelide
   jaśniejącego w krąg zbroją. Jak Ares by3 me?obójca!
   Ale gdy Olimpijczycy w t3um ludzi weszli, powsta3a
   w3adcza Eryda, do walki wojsko nagląca. Atena,
   nad wykopaną stanąwszy fosą przed murem, wo3a3a
50   lub z huczącego wybrze?a krzyk jej dolata3 rozg3ośny.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XX
Bitwa bogów
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach