Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXI, Wersy 1-50


        Gdy ju? do brodu na rzece o pieknych nurtach dopadli -
   by3 to Ksant wirem sk3ebiony, Dzeus nieśmiertelny go zrodzi3 -
   wtedy Achilles szeregi ich przerwa3 i jednych równiną
   pedzi3 ku miastu tą drogą, którą w pop3ochu Achaje
5   wczoraj w ucieczce pierzchali, gdy szala3 Hektor przes3awny.
   Teraz i ci uciekali w te strone. By wstrzymaa ich, Hera
   gestą tam mg3e rozpostar3a. A pozosta3e zastepy
   Trojan wróg wpedzi3 do rzeki g3ebokiej o nurtach srebrzystych.
   W nurt ten skakali Trojanie z krzykiem ogromnym, a? fale
10   g3ośno plusne3y, a brzegi odpowiada3y im echem.
   W zgie3ku i wrzawie p3ywali tu i tam wirem porwani.
   Jak pod naporem p3omieni chmura szaranczy sie wzbije
   uciekająca ku rzece, a p3omien ściga ją ?arem,
   gdy? niespodzianie wybuchną3, szarancza spada do wody -
15   tak przed Achillem do Ksantu o bystrej fali wpada3y
   w fale szumiące st3oczone gromady ludzi i koni.
        Achill przez boga zrodzony w3ócznie na brzegu porzuci3,
   wspartą o krzak tamaryszku, a sam jak demon poskoczy3
   z mieczem jedynie. Wykonaa straszliwe dzie3o zamierzy3,
20   rąbiąc doko3a. Okropne w krąg rozlega3y sie jeki
   me?ów pod miecza ciosami. Spurpurowia3y krwią fale.
   Jak przed olbrzymim delfinem reszta ryb drobnych ucieka,
   kryjąc sie w ró?nych zakątkach szerokiej, cichej zatoki,
   trwogą pedzona, bo delfin, którą dosiegnie, po?era -
25   tak i Trojanie nurtami straszliwej rzeki miotani
   pod brzeg jej kryli sie stromy. Achilles, zmeczywszy d3onie
   mordem, dwunastu m3odzienców ją3 ?ywcem wy3awiaa z fal rzeki,
   co za śmiera mieli zap3acia Patrokla Menojtijady.
   Potem na brzeg wyprowadzi3 strwo?onych jak m3ode jelenie,
30   rece powiąza3 im z ty3u rzemieniem pieknie zdobionym,
   którym z nich ka?dy swój pancerz na biodrach mia3 przepasany,
   i towarzyszom poleci3 wziąa ich na g3adkie okrety.
   Sam zaś powróci3 do walki śmierci swych wrogów spragniony.
        Najpierw tam syna Pryjama napotka3, potomka Dardana.
35   By3 to Lykaon, ucieka3 z fal rzeki. Ju? tego w przesz3ości
   porwa3 w ojcowskim ogrodzie i uprowadzi3 przemocą,
   kiedy ten w nocy wyruszy3, by ostrym spi?em pościnaa
   troche ga3ązek z drzew m3odych figowych na kosz do rydwanu.
   Nagle na jego nieszczeście przyby3 tam boski Achilles,
40   ują3 go i na okrecie do Lemnos o pieknych budowlach,
   aby go sprzedaa, wyprawi3. Tam kupi3 go syn Jazonowy.
   Lecz Lykaona wyzwoli3 i okup z3o?y3 ogromny
   gośa, Eetijon z Imbrosu, i wys3a3 do boskiej Arisby.
   Stamtąd Lykaon zbieg3 skrycie i pod dach wróci3 ojcowy.
45   Dni jedenaście radowa3 sie w duszy swymi drogimi,
   z Lemnos wróciwszy. Natomiast dnia dwunastego w te same
   rece boskiego Achilla sie dosta3, który zamierzy3
   wys3aa go w progi Hadesa przemocą, choa ten sie opiera3.
   Wiec gdy zobaczy3 go boski i szybkonogi Achilles
50   obna?onego - bez he3mu, bez tarczy i ostrej w3óczni,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXI
Walka nad rzeką
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach