Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIII, Wersy 1-50


        Taki wiec w mieście trwa3 lament. W tym samym czasie Achaje
   gdy do okretów i brzegu nad Hellespontem przybyli,
   porozpraszali sie wszyscy, ka?dy do swego okretu.
   Lecz Myrmidonom Achilles rozchodzia sie nie pozwoli3,
5   ale do swoich walecznych przyjació3 powiedzia3 te s3owa:
        "Myrmidonowie wśród je1d1ców najszybsi, kochani druhowie!
   Nie wyprzegajcie mi jeszcze swych koni o mocnych kopytach,
   ale zgromad1cie sie tutaj z wozami swoimi i konmi,
   ?eby op3akaa Patrokla, umar3ych czcia bowiem nale?y.
10   Gdy zaś jekami ?a3oby swe serce zaspokoimy,
   powyprzegamy rumaki i wszyscy siądziemy do uczty".
        Tak powiedzia3. Jekneli gromadnie, z nich pierwszy Achilles.
   Trzykroa doko3a zw3ok konie o pieknych grzywach obwiedli,
   p3acząc. Tetyda pragnienie lamentu w nich obudzi3a.
15   Piasek od 3ez ich zwilgotnia3 i zwilgotnia3y ich piekne
   zbroje od p3aczu. Tesknili do me?a, co wrogów przera?a3.
   Pierwszy z nich boski Achilles ?a3ością przejety okrutną,
   rece mordercze z3o?ywszy na piersi druha, powiedzia3:
        "Bąd1 pozdrowiony, Patroklu, w posepnym domostwie Hadesa!
20   Wszystko, com przyrzek3 cieniom niedawno, za chwile wype3nie.
   Oto przywlok3em Hektora i na ?er g3odnym psom rzuce
   oraz dwunastu kwitnących m3odzienców przy stosie zabije,
   synów trojanskich szlachetnych, za twoją śmiera rozgniewany".
        Tak powiedzia3. I znowu zel?y3 boskiego Hektora,
25   na twarz rzucając go obok martwego Menojtijady
   w py3. Zgromadzeni tymczasem swe zbroje pozdejmowali
   lśniące od spi?u, wyprzegali r?ące donośnie rumaki
   i przy okrecie zasiedli szybkonogiego Pelidy.
   By3y tysiące zebranych. On uczte wyprawi3 dla wszystkich.
30   Wiele tam wo3ów, co lśni3y t3ustością, pod ostrym ?elazem,
   rycząc, pada3o i wiele baranów, i kóz beczących;
   tak?e i świn lśniącozebych niema3o, t3uszczem kwitnących,
   przy Hefajstosa p3omieniu pieknie na ro?nach sie piek3o.
   Wokó3 martwego Patrokla p3yne3a krew strumieniami.
35        W3adce Pelide natomiast szybkonogiego do wodza
   Agamemnona powiedli, boskiego króla Achajów,
   z trudem sk3oniwszy, bo w sercu za przyjaciela by3 gniewny.
   Kiedy zaś ju? do namiotu Agamemnona przybyli,
   wnet rozkazano heroldom o g3osach donośnych, by wielki
40   kocio3 do ognia przysunąa, bo nu? sie uda nak3onia
   syna Peleusa, by obmy3 swe cia3o krwią ubroczone.
   Ale Pelida odmówi3 i taką z3o?y3 przysiege:
        "Klne sie na Dzeusa, co z bogów najwiekszy jest i najlepszy,
   ?e nie obmyje mi cia3a woda, dopóki nie z3o?e
45   zw3ok Patroklosa na stosie i grobu mu nie usypie.
   Przy tym swe w3osy obetne na znak ?a3oby, bo nigdy
   wieksza mnie boleśa nie spotka, dopóki przebywam wśród ?ywych.
   Teraz do uczty ?a3obnej nak3onia sie pozwolimy.
   A gdy uka?e sie Eos, ty rozka?, Agamemnonie
50   suche zwie1a drzewo i wszystko przygotuj, tak jak nale?y
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIII
Igrzyska na cześa Patrokla
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach