Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIV, Wersy 1-50


        Ju? zakonczono igrzyska i miedzy lotne okrety
   porozchodzi3y sie t3umy; ka?dy chcia3 siąśa do wieczerzy
   i o sen troszczy3 sie s3odki. Achilles tylko samotnie
   p3aka3, o przyjacielu wcią? myśląc. Sen go wszechw3adny
5   objąa nie zdo3a3. Bezsenny to tu, to tam znów sie miota3,
   pe3en tesknoty za mestwem i za dzielnością Patrokla.
   Ile? to oni zdzia3ali, jak wiele trudów prze?yli,
   zmagan z me?ami i przygód na fali morza wzburzonej -
   o tym wspomina3 tak ?ywo i 3ez wylewa3 strumienie.
10   Albo przewraca3 sie na bok, lub pada3 na wznak, na plecy,
   albo na twarz znów sie rzuca3. A wreszcie snem nie objety
   wsta3 i nad morzem zgnebiony b3ądzi3 po brzegu. Gdy Eos
   wzesz3a znienacka świetlista nad morzem i nad wybrze?em,
   wtedy Achilles za3o?y3 do wozu rącze rumaki,
15   z ty3u przywiąza3 Hektora i wlók3 go w kurzu po ziemi
   wokó3 mogi3y potomka Menojtijosa trzykrotnie.
   Potem pod namiot sie uda3 spocząa. Tamtego porzuci3
   w pyle na twarz ciśnietego. Apollon jednak oddali3
   wszelkie zepsucie od cia3a, litością wielką przejety
20   nawet nad zmar3ym. Ca3ego egidą Dzeusową os3oni3
   z3otą, by tak w3óczonego od poszarpania uchronia.
        Pastwi3 sie bowiem nad boskim Hektorem w szale Achilles.
   Widząc to, litośa uczuli b3ogos3awieni bogowie,
   ju? Argobójce zrecznego chcąc do kradzie?y nak3onia
25   zw3ok, na co wszyscy zebrani zgodzili sie, prócz Posejdona,
   Hery i oprócz dziewiczej o jasnych oczach Ateny,
   bo nienawistne szczególnie im świete Ilijon by3o,
   Pryjam i ca3y trojanski naród - za czyn Aleksandra,
   który boginie obrazi3, gdy do sza3asu don przysz3y,
30   te wyró?niając, co w darze rozwiąz3ośa jemu przynios3a.
   Kiedy ju? po raz dwunasty zjawi3a sie Eos świetlana,
   Fojbos Apollon powiedzia3 do nieśmiertelnych te s3owa:
        "Straszni są z was okrutnicy, bogowie! Czy? to nie Hektor
   spala3 ku waszej czci t3uste ud1ce baranów i cielców?
35   Ale wy o to nie dbacie, by umar3ego ocalia.
   Sprawia nie chcecie, by zw3oki ujrza3a matka i ?ona,
   syn jego ma3y i ojciec Pryjam, i naród, co przecie
   spali3by zw3oki na stosie i z czcią pogrzeba3 Hektora!
   Jednak, bogowie, wy chcecie Achillesowi dogodzia
40   bezlitosnemu, co w sercu godziwych uczua ni w piersi
   myśli roztropnej ju? nie ma do lwa dzikiego podobny,
   który potegą zuchwa3y i w duszy nieustraszony
   wpada na w3asnośa śmiertelnych, by z stada zdobycz pochwycia -
   tak i Achilles wstyd wszelki i litośa w sobie zatraci3,
45   wstyd, który ludziom pomaga tak bardzo, a czasem szkodzi.
   Nieraz ktoś przecie? postrada i nawet dro?szego dla siebie:
   czy rodzonego mu brata, czy mo?e mi3ego syna;
   p3aczą nad zmar3ym i cierpią, ból jednak opanowują -
   obdarowa3y cierpliwym sercem cz3owieczy ród Mojry.
50   Tylko ten, kiedy Hektora drogiego ?ycia pozbawi3,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIV
Pogrzeb Hektora
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach