Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń I, Wersy 101-150


        To powiedziawszy, znów usiad3. A wtedy z miejsca sie podniós3
   heros Atryda, szeroko w3adnący król Agamemnon.
   Wsta3 zasepiony, krwią czarną w krąg op3yne3o mu serce
   gniewne straszliwie, a oczy - zda sie - rzuca3y p3omienie.
105   Spojrza3 wpierw na Kalchasa z3ym okiem i tak powiedzia3:
        "Nieszcześa wró?bito, dobrego nie obwieści3eś mi nigdy,
   mi3e to sercu twojemu, ?e tylko z3o przepowiadasz,
   ale pomyślnych s3ów dla mnie nie powiesz ani nie spe3nisz.
   Tak?e i dziś, gdy t3umaczysz wyroki boskie Danajom.
110   Mówisz, ?e z - dala - godzący - Bóg za to zsy3a nam kleski,
   ?e ja za córke Chryzesa okupu, choa by3 wspania3y,
   przyjąa nie chcia3em. To prawda, bo milej mi ją u siebie
   w domu miea, bowiem ją nawet nad Klytajmestre przenosze -
   prawą ma3?onke, bo nie jest przy porównaniu z nią gorsza
115   wzrostem, pieknością i sercem ani rąk swoich pracami.
   Ale wbrew temu wszystkiemu ją oddam, gdy ka?e koniecznośa.
   Wole przy ?yciu zachowaa me wojsko, ni?eli wytracia.
   Jednak mi zaraz szykujcie dar inny, bym pośród Argiwów
   nienagrodzony nie zosta3 sam tylko, bo to nie przystoi!
120   Wszyscy widzicie, ?e moja nagroda odchodzi gdzie indziej".
        Na to mu tak szybkonogi i boski powiedzia3 Achilles:
        "Mo?ny Atrydo, ze wszystkich najbardziej zdobyczy chciwy!
   Jaki? to dar wielkoduszni dziś mogą ci wreczya Achaje?
   Lupów le?ących w zapasie, nam wspólnych nie posiadamy,
125   wziete z miast niegdyś zdobytych zosta3y porozdzielane,
   wszak?e nie godzi sie dzia3ów od wojska za?ądaa powtórnie.
   Oddaj wiec Apollonowi Chryzejde, a potem Achaje
   za to ci trzykroa, czterykroa odp3acą, gdy Dzeus nam pozwoli
   zdobya i zburzya doszczetnie gród Trojan o murach wynios3ych".
130        Na to mu tak odpowiedzia3 pote?ny wódz Agamemnon:
         "Mimo ?e jesteś tak dzielny, do bogów podobny Achillu,
   pomys3 mnie twój nie oszuka, nie ugnie i nie nak3oni.
   Chcia3byś zachowaa nagrode, gdy ja z pustymi rekami
   nedznie mam w tyle pozostaa?! Ka?esz Chryzejde mi zwrócia?!
135   Muszą nagrode mi zaraz daa wielkoduszni Achaje,
   mi3ą dla serca mojego i tyle? wartą, co tamta.
   Jeśli zaś jej nie dostane, sam uprowadzia potrafie
   z twojej zdobyczy lub z 3upu Ajasa czy Odyseusza
   godną nagrode. Poruszy sie ?ó3a w tym, którego odwiedze.
140   Ale o wszystkich tych sprawach mo?emy rozprawiaa w przysz3ości,
   teraz zepchnijmy ju? czarny okret na boskie odmety,
   ilu potrzeba ?eglarzy zwo3ajmy i hekatombe
   świetą umieśamy, a wreszcie Chryzejde o twarzy uroczej
   tam zaprowad1my. Mą? w radzie najpierwszy dowódcą zostanie:
145   Ajas czy wódz Idomeneus, a mo?e boski Odysej,
   albo, Pelido, ty z wszystkich śmiertelnych najokrutniejszy,
   abyś nam Tego - co - z - dala - godzi ofiarą przejedna3".
        Spojrza3 na niego z3ym okiem i rzek3 szybkonogi Achilles:
        "Ach ty, bezwstydny, myślący jedynie o w3asnej korzyści!
150   Który z Achajów rozkazów twych dobrowolnie us3ucha,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń I
Zaraza.Gniew
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach