Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń II, Wersy 101-150


   ber3o trzymając w swym reku misternej Hefajsta roboty.
   Z3o?y3 je w darze Hefajstos Dzeusowi, w3adcy Kronidzie,
   Dzeus wszechpote?ny je odda3 jasnemu Przewodnikowi,
   ber3o to z rąk Hermesowych wzią3 Pelops, je1dziec wyborny,
105   Pelops je da3 Atreusowi, co by3 pasterzem narodów,
   wzią3 je po śmierci Atreusa Tyestes w stada bogaty,
   ten zaś zostawi3 je w spadku dla króla Agamemnona,
   by nad licznymi wyspami i ca3ym Argos królowa3.
   Teraz o ber3o to wsparty Atryda rzek3 do Argiwów:
110        "Drodzy i bohaterscy Danaje, wychowankowie
   boga Aresa! Jak cie?ko doświadcza mnie Dzeus Kronida!
   Wpierw mi, okrutnik, przyrzek3 i obiecywa3, ?e wróce
   jako zwyciezca, zburzywszy Ilion o murach warownych,
   teraz podstepny plan powzią3 i wycofywaa sie ka?e
115   znowu do Argos w nies3awie, gdym tyle wojska wytraci3.
   Tak podoba3o sie widaa wszechpote?nemu Dzeusowi,
   który ju? tyle miast zwali3 w proch i do szczetu poburzy3,
   i jeszcze zburzy, olbrzymia jest przecie? si3a Dzeusowa.
   Wprawdzie to hanba jest dla nas: kiedyś us3yszą potomni,
120   ?e bezskutecznie tak dumne i liczne wojska Achajów
   wojne daremną toczy3y zbyt d3ugo, a przy tym wojując
   z mniejszym liczebnie narodem, a konca nie widaa wojny.
   Gdybyśmy bowiem zechcieli - Achaje wraz z Trojanami -
   wierne zaprzysiąc przymierze i zliczya oba narody,
125   Trojan pospo3u zgromadzia w mieście osiad3ych rodzinnym,
   nas zaś, Achajów, na drobne dziesietne hufce podzielia,
   potem ka?dego z trojanskich me?ów mianowaa podczaszym,
   wiele by hufców dziesietnych bez podczaszego zosta3o.
   Tak są liczniejsi o wiele - jak mniemam - synowie Achajów
130   od zamieszka3ych w tym mieście Trojan. Lecz ich sprzymierzency
   z miast niezliczonych zebrani, w3adnący dzielnie w3óczniami,
   wielką przeszkodą są dla mnie, nie dają mi spe3nia pragnienia,
   aby nareszcie gród Ilion o wielu mieszkancach w proch zburzya.
   Dziewiea ju? lat ponad nami wielkiego Dzeusa przebieg3o -
135   belki drewnianych okretów zmursza3y i liny przegni3y,
   nasze ma3?onki szlachetne i dzieci jeszcze nieletnie
   siedzą w komnatach, powrotu naszego czekając - a dzie3o,
   które nas tu sprowadzi3o, wcią? sie nie zbli?a do konca.
   Dalej?e! Temu, co powiem, niech bedą wszyscy pos3uszni:
140   wraz z okretami uchod1my do drogiej ziemi ojczystej,
   nie zdobedziemy ju? bowiem szerokoulicznej Troi".
        Tak powiedzia3 Atryda i serca w piersiach poruszy3
   wszystkich zebranych, tych, którzy zamys3ów rady nie znali.
   Obradujący ruszyli jak fale morza ogromne
145   na ikaryjskich obszarach, gdy na nie wiatr po3udniowy
   razem ze wschodnim uderzy z chmur ojca Dzeusa i wzburzy,
   albo jak kiedy na zbo?a szeroki 3an wiatr zachodni
   spadnie gwa3townie z wy?yny i zgina miotane k3osy -
   tak poruszy3o sie pole narady. Ci biegną z okrzykiem
150   w strone okretów, wzbijając spod nóg kurzawe, co chmurą
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń II
Sen. Próba. Katalog okretów
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach