Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń II, Wersy 501-550


   miasta wzniesione powabnie - Medeon i Okaleje,
   Tisbe w go3ebie bogatą, gród Kopaj i Eutreyzje,
   którzy dzier?yli z 3ąk s3ynny Haliartos i Koroneje,
   ci, co Platają w3adali, i ci, co ?yli w Glisancie,
505   równie? ci, co Hypoteby mieli, gród pieknie wzniesiony,
   oraz Onchestos czcigodny, s3ynny przez gaj Posejdona,
   co posiadali bogatą w winnice Arne, z Midei,
   z Nisy prześwietej i z miasta na krancach ziem, Antedonu.
   Ci wyruszyli na wojne na pieadziesieciu okretach,
510   a stu dwudziestu p3yne3o z nich w ka?dym m3odych Beotów.
        Zamieszkującym Aspledon i Orchomenos minyjski
   przewodniczyli synowie Aresa: Askalaf i Jalmen.
   —ycie im da3a Astyocha w domostwie Azejdy Aktora,
   godna czci wielkiej dziewica; wstąpiwszy do górnej komnaty
515   mocy Aresa uleg3a, tajemnie z nim 3o?e dzieli3a.
   Ci wyruszyli na wojne w trzydziestu g3adkich okretach.
        Nad Fokejami mia3 Schedios dowództwo i Epistrofos,
   wielkodusznego Ifita synowie, Naubolidy.
   Ci Kiparyssem w3adali, a tak?e Pytoną skalistą,
520   Krisą czcigodną, miastami Daulidą i Panopeją,
   Anemoreją i wko3o zamieszkiwanym Hiampolem,
   tak?e nadrzeczni mieszkancy doliny boskiego Kefizu,
   którzy w3adali Lilają u 1róde3 wód Kefizowych.
   Ci pociągneli na wojne w czterdziestu czarnych okretach.
525   Wko3o Fokejów obchodząc, wodzowie sprawiali szeregi,
   a niedaleko, na lewo, Beoci sie uzbrajali.
        Ajas, Ojleja syn ?wawy, dowodzi3 Lokryjczykami -
   mniejszy, nie taki ogromny jak Ajas, syn Telamona,
   ni?szy o wiele. Lecz chocia? drobny, w p3óciennym pancerzu,
530   w rzucie swej w3óczni przewy?sza3 Achajów i wszystkich Hellenów.
   Ajas wiód3 tych, którzy Kynos, Kaljaros, Opunt dzier?yli,
   Besse i Skarfe, a tak?e powabne miasto Augeje,
   Tarfe i Tronion le?ący oko3o nurtów Boagria.
   Z nim wyruszy3o na wojne czterdzieści czarnych okretów
535   Lokrów, co mają siedziby naprzeciw świetej Eubei.
        A Eubei mieszkanców, dzielnością natchnionych Abantów,
   którzy Chalkide, Eretrie i pe3ną winnic Histiaje
   mieli, i Kerynt nadmorski, i Dion na szczytach górzystych,
   oraz tych, co w Karystosie i Styrach zamieszkiwali -
540   tych Elefenor prowadzi3, co Aresowi by3 równy,
   wódz wielkodusznych Abantów, mo?nego syn Chalkodonta.
   —wawi Abanci szli za nim z d3ugimi na karku w3osami,
   ?ądzą pa3ając, a?eby grotami wysmuk3ych jesionów
   wrogom przeszywaa pancerze doko3a piersi skrwawionych.
545   Z nim wyruszy3o na wojne czterdzieści czarnych okretów.
        A ci, co mieli siedziby w Atenach wspaniale wzniesionych,
   lud Erechteja o duszy wynios3ej, którego Atena,
   córa Dzeusowa, chowa3a, a gleba pszeniczna zrodzi3a;
   potem w bogatej świątyni w Atenach bogini mu da3a
550   miejsce i tam go zjednuje ofiarą z owiec i wo3ów
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń II
Sen. Próba. Katalog okretów
Wersy 501-550
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach