Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń II, Wersy 801-850


   kiedy przechodzą równiną, a?eby na miasto uderzya.
   Tobie, Hektorze, szczególnie to zlecam, co ty masz wype3nia!
   Wielu ma bowiem pote?ny Pryjama gród sprzymierzenców.
   Wszyscy z nich w dali rozsiani w3adają odrebnym jezykiem.
805   Niech?e im ka?dy z ich w3asnych dowódców wydaje rozkazy,
   niechaj ich wiedzie, sprawiwszy szeregi swoje do bitwy".
        Tak powiedzia3a. W jej s3owach rozpozna3 Hektor boginie.
   Zaraz obrady rozwiąza3. Kto ?yw, popedzi3 sie zbroia.
   Wszystkie wnet bramy rozwarto i wojsko nimi rune3o
810   piesze i konne. Doko3a gwa3towna wrzawa wybuch3a.
        Jest przed miejskimi bramami z daleka wynios3y pagórek
   pośród równiny, dostepny doko3a z tej i z tej strony.
   Ludzie wzniesieniu owemu nadali nazwe Batiei,
   a nieśmiertelni - grobowca zwycieskiej w skoku Myriny.
815   Tam podzieli3y sie Trojan oddzia3y i ich sprzymierzenców.
        Trojan wiód3 Hektor pote?ny o he3mie wiejącym kitami,
   s3awny Priamida. W krąg niego najlepsze i najliczniejsze
   wojsko zbroi3o sie sprawnie, wyborne w rzucaniu w3óczni.
        Ludem Dardanów dowodzi3 Eneasz, syn Anchizesa,
820   przez Afrodyte, boginie, Anchizesowi zrodzony.
   Idy wąwozy boginie z3ączy3y mi3ością z śmiertelnym.
   Wodzem sam nie by3, z nim razem dwaj Antenora synowie
   w sztuce wojennej awiczeni: Archeloch oraz Akamas.
        Zamieszkujące w Zelei na krancach podnó?a Idy,
825   znane z bogactwa, pijące czarnego Ajsepu wody
   plemie trojanskie - pod wodzą s3awnego sz3o Pandarosa,
   co Lykaona by3 synem, a 3uk mu da3 sam Apollon.
        Lud Adrasteją w3adnący i Apajsosu obszarem,
   co Pityeje posiada3 i stromą góre Terei -
830   wiód3 Amfios w lnianym pancerzu oraz Adrastos. Obydwaj
   byli synami Meropa perkozyjskiego, co wszystkich
   sztuką wieszczbiarską przewy?sza3, wiec synom swoim na wojne
   zgube niosącą zabrania3 iśa, ale jego rozkazu
   nie us3uchali, bo Kery ponurej śmierci ich wiod3y.
835        Tych, co Perkote i Praktios doko3a zamieszkiwali,
   Sestos, a tak?e Abydos, a nadto boską Arisbe -
   tych Hyrtakida prowadzi3 Azjos, walecznych dowódca,
   Azjos ów, syn Hyrtakosa, ten, co go konie z Arisby,
   maści ognistej, ogromne, znad Selleejsu przynios3y.
840        A Hippotoos prowadzi3 oddzia3 Pelazgów wybranych
   przez los do w3óczni - tych, którzy w Larisie ?yznej osiedli.
   Z Hippotoosem Pylajos by3 wodzem, szczep Aresowy,
   Leta Pelazga obydwaj synowie, Teutamidy.
        Traków prowadzi3 Akamas, a z nim Pejroos bohater.
845   Lud ten Hellespont odgradza o prądach bystro p3ynących.
        Wojsko Kikonów walczących w3óczniami wiód3 Eufemos,
   syn Troizena, szlachetnie wychowanego Keady.
        Dzielny Pyrajchmes prowadzi3 Pajonów z krzywymi 3ukami -
   z dala ich wiód3, z Amydonu, znad wód Aksjosu szerokich,
850   rzeki Aksjosu, co piekne nurty po ziemi rozlewa.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń II
Sen. Próba. Katalog okretów
Wersy 801-850
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach