Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń II, Wersy 851-877


        Paflagonczykom przewodzi3 Pylajmen o sercu walecznym
   z kraju Enetów, sk±d rodem s± mu3y dziko ?yj±ce.
   Ci Enetowie Kytoros i Sezam w kr±g osiedlili,
   w s3awnych mieszkali domostwach na brzegach wód Parteniosu,
855   w Kromnie, w Ajgialu, a tak?e w¶ród wzgórz Erytin wysokich.
        Halidzonami dowodzi3 Odios, a z nim Epistrofos -
   z dala ich wiedli, z Aliby, z ziemi, sk±d srebro jest rodem.
        Chromis dowodzi3 Myzami, z nim razem Ennomos wró?bita,
   ale od Kery go czarnej wró?biarstwo nie wyzwoli3o,
860   pod Ajakidy pad3 bowiem szybkonogiego ciosami
   w rzece, gdzie tak?e i inni toneli dzielni Trojanie.
        Forkys wiód3 Frygów, z nim razem Askanios do bogów podobny -
   z dala ich wiedli, z Askanii. Pragneli starcia w¶ród bitwy.
        Mestles i dzielny Antifos byli wodzami Majonów,
865   Talajmenesa synowie i Nimfy Jeziora Gygai -
   ci prowadzili Majonów u stóp Tmolosu osiad3ych.
        Nastes dowodzi3 Karami o barbarzynskim jezyku.
   Tych co w3adali Miletem i gór± Ftejron lesist±,
   nurt posiadali Meandra i strome szczyty Mykali -
870   tych prowadzili do bitwy Amfimach dzielny i Nastes;
   s3awni synowie Nomiona obaj, Amfimach i Nastes,
   który do bitwy szed3 z3otem okryty niby dziewczyna.
   G3upiec, bo to nie ustrzeg3o go od ?a3osnej zag3ady,
   pod Ajakidy pad3 bowiem szybkonogiego ciosami
875   w rzece, a z3oto wzi±3 Achill w rzemio¶le bieg3y wojennym.
        Lyków prowadzi3 Sarpedon, a razem z nim Glaukos bez skazy -
   wiedli ich z Lykii dalekiej, znad brzegów Ksantu kretego.
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń II
Sen. Próba. Katalog okretów
Wersy 851-877
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach