Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń III, Wersy 101-150


   Komu z nas Mojra przeznaczy śmiera w pojedynku, ten zginie,
   a pozostali niech zawrą przymierze i wojne zakonczą.
   Dwoje tu jagniąt przynieście: baranka bia3ego i owce
   czarną - dla Ziemi i S3onca. Innego dla Dzeusa my damy.
105   I pote?nego Pryjama wezwijcie, niech pakty potwierdzi
   sam, skoro synów gwa3townych posiada i przeniewierczych,
   aby ktoś nie móg3 zuchwale Dzeusowi z3amaa przysiegi.
   Myśli m3odziencze zazwyczaj ko3yszą sie niby na wietrze,
   ale gdy starzec jest obok, ten przed sie, a tak?e za siebie
110   spojrzy, by sprawa dla obu stron mog3a wypaśa najlepiej".
        Tak powiedzia3. Ucieszy3 Achajów wszystkich i Trojan,
   którzy mniemali, ?e teraz ju? skonczą wojne nieszczesną.
   Wiec ustawiają zaprzegi konne w rząd, z wozów wychodzą,
   zbroje zdejmują i k3adą je obok siebie na ziemi.
115   Jedni w pobli?u wojsk drugich. Niewielkie dzieli3o ich pole.
   Najpierw wiec Hektor heroldów obydwóch do miasta wysy3a,
   aby jagnieta niezw3ocznie tam przynieśa i wezwaa Pryjama,
   potem zaś król Agamemnon Taltybijosa wyprawia
   do wydrą?onych okretów, aby te? jagnie rozkaza3
120   przynieśa. Ten zaraz us3ucha3 boskiego Agamemnona.
        A do Heleny o bia3ych ramionach tymczasem przyby3a
   Iris; kszta3t siostry przybra3a me?owskiej, a Antenorydy
   ?ony, bo król Helikaon, syn Antenora, za ?one
   mia3 Laodike, z piekności najpierwszą wśród córek Pryjama.
125   Iris znalaz3a Helene w komnacie przy krosnach. Tam tka3a
   szate obszerną z purpury, dwustronną, a na niej zapasy
   je1d1ców wybornych trojanskich i spi?ozbrojnych Achajów,
   którzy pod pieścią Aresa krwawego przez nią cierpieli.
   Blisko niej Iris o szybkich stopach stane3a i rzek3a:
130        "Pójd1 ze mną, moja kochana, przedziwne rzeczy zobaczysz:
   je1d1ców wybornych trojanskich i spi?ozbrojnych Achajów,
   tych, którzy jedni na drugich Aresa w 3zy obfitego
   nieśli wpierw przez te równine, morderczej wojny stesknieni,
   a dziś w milczeniu zasiedli, przerwali krwawe zapasy
135   wsparci o tarcze przy w3óczniach wysmuk3ych i wbitych do ziemi.
   Bo Menelaos, kochanek Aresa, a z nim Aleksander
   bedą nied3ugo o ciebie d3ugimi w3óczniami walczyli,
   który odniesie zwyciestwo - ten mi3ą cie nazwie ma3?onką".
        Tymi s3owami bogini w jej sercu tesknote zbudzi3a
140   s3odką za pierwszym ma3?onkiem, za miastem i za rodzicami.
   Zaraz wiec cia3o okry3a srebrzyście lśniącą zas3oną
   i opuści3a komnate, wzruszenia 3zy wylewając.
   Sama nie posz3a, s3u?ebne dwie kroczą śladem swej pani:
   córka Pitteusa, Ajtra, i wielkooka Klymene.
145   Predko przyby3y w to miejsce, gdzie Skajska widnieje brama.
   Tam przy Pryjamie zasiedli kregiem: Pantoos, Tymojtes,
   Lampos i Klytios, Aresa potomek - wódz Hiketaon,
   z Ukalegonem Antenor, obydwaj znani z mądrości;
   ludu starszyzna czcigodna przy Skajskiej czuwa3a bramie.
150   Starośa ich ju? uwolni3a od walki, lecz byli mówcami
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń III
Przysiegi. Widok z muru. Pojedynek Aleksandra z Menelaosem
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach