Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń III, Wersy 51-100


   wrogom na radośa, a sobie samemu na pohanbienie?!
   Czemu?eś ty z Menelajem, kochankiem Aresa, nie walczy3?
   Pozna3byś, komu porwa3eś ma3?onke do kwiatu podobną.
   Nic byś nie wskóra3 kitarą ni Afrodyty darami,
55   w3osem twym ani urodą, w py3 powalony kurzawy.
   Gdyby Trojanie nie byli tak pob3a?liwi, ju? dawno
   pad3byś pod gradem kamieni, z3owrogich klesk winowajco!".
        Wtedy do bogów podobny powiedzia3 mu Aleksander:
        "S3usznie, Hektorze, mnie 3ajesz, zaiste s3usznie, przyznaje.
60   Serce twe jest nieugiete, podobne do ostrej siekiery,
   która zag3ebia sie w drzewo, gdy cieśla zrecznie obrabia
   belki okretu, narzedziem wzmacniając si3e cz3owieka -
   taki jest duch nieugiecie twardy w twej piersi walecznej.
   Lecz Afrodyty z3ocistej darom nie z3orzecz mi3osnym,
65   nie zas3ugują na wzgarde z rąk bogów chwalebne dary.
   Oni je sami nam dają, nie mamy nic z w3asnej woli.
   Jeśli zaś chcesz, abym staną3 na placu boju i walczy3,
   jednych i drugich powstrzymaj - Achajów wszystkich i Trojan,
   w środku zaś ja z Menelajem, kochankiem Aresa, staniemy,
70   by o Helene i skarby zabrane bój stoczya za?arty.
   Który z nas obu zwycie?y, w spotkaniu przewy?szy drugiego,
   ten wszystkie skarby zabierze i ?one do domu wprowadzi.
   Inni niech przyja1n i wierny pakt zawrą. Wy tu zostaniecie,
   w Troi, a tamci odp3yną do Argos znanego z szlachetnych
75   koni i do Achai pieknością kobiet ws3awionej".
        Tak powiedzia3. Z radością ogromną tych s3ów Hektor s3ucha3.
   Wyszed3 na środek i Trojan falangi w marszu zatrzyma3,
   w3ócznie ujmując w po3owie. Na miejscu wszyscy staneli,
   lecz kedzierzawi Achaje do niego z 3uków mierzyli,
80   godząc ostrymi strza3ami, miotając cie?kie kamienie.
   Wtedy zakrzykną3 pote?nie nad wodze wódz Agamemnon:
        "Stójcie, Argiwi, przestancie pociski rzucaa, Achaje!
   Chce do nas Hektor przemówia o he3mie wiejącym kitami".
        Tak powiedzia3. Przerwali natychmiast walke i wszyscy
85   w miejscu staneli, a Hektor do wojsk obydwóch powiedzia3:
        "Teraz, Trojanie i w pieknych nagolenicach Achaje,
   s3ów Aleksandra s3uchajcie - to on te wojne rozpeta3.
   Wzywa dziś jednych i drugich - Trojan i wszystkich Achajów,
   aby bron piekną zrzuciwszy, na ziemi ją ?yznej z3o?yli.
90   W środku zaś on z Menelajem, kochankiem Aresa, wystąpi,
   by o Helene i skarby zabrane bój stoczya za?arty.
   Który z nich obu zwycie?y, w spotkaniu drugiego przewy?szy,
   ten wszystkie skarby zabierze i ?one do domu wprowadzi.
   Wojska zaś przyja1n wzajemną i wierne niech zawrą przymierze".
95        Tak powiedzia3. A wszyscy w milczeniu g3ebokim s3uchali.
   Wtedy o g3osie pote?nym odezwa3 sie Menelaos :
        "Teraz i mnie pos3uchajcie, bo przecie? najwieksze cierpienie
   w3aśnie me serce dosieg3o, lecz trzeba zakonczya te spory
   Trojan i dzielnych Argiwów. Dosya z3a wszyscy doznali
100   przez Aleksandra i moją niezgode. On da3 jej początek.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń III
Przysiegi. Widok z muru. Pojedynek Aleksandra z Menelaosem
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach