Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IV, Wersy 101-150


   do lykijskiego Apolla; ten jest 3ucznikiem przes3awnym.
   Przyrzecz mu daa hekatombe wspania3ą z owiec szlachetnych,
   kiedy powrócisz do domu, do miasta świetego, Zelei".
        Tak powiedzia3a Atena i nierozwa?nego sk3oni3a.
105   Szybko 3uk g3adki wydoby3, co z rogów by3 wyrobiony
   koz3a dzikiego. Sam kiedyś, polując, w pierś go ugodzi3,
   skryty w zasadzce, gdy zwierze zeskakiwa3o ze ska3y;
   prosto w pierś trafi3, a kozio3 ze szczytu na wznak sie zwali3.
   G3owe zdobi3y mu rogi d3ugości szesnastu d3oni.
110   Wypolerowa3 te rogi mistrz i kunsztownie ozdobi3,
   z3ączy3 to wszystko i spoi3 wygiecia z3otymi hakami.
   Pandar 3uk mocno napiety uwa?nie opar3 na ziemi,
   w krąg towarzysze szlachetni z tarczami przed nim staneli,
   aby powstrzymaa natarcie walecznych synów Achajów,
115   zanim Menelaj, syn dzielny Atreusa, nie bedzie trafiony.
   Pandar pokrywe ko3czanu odkry3 i strza3e zen doby3,
   jeszcze nie tknietą, pierzastą, co rodzi czarne boleści.
   Wnet na cieciwie grot ostry po3o?y3 i zaniós3 mod3y
   do lykijskiego Apolla, co jest 3ucznikiem przes3awnym,
120   z owiec szlachetnych ślubując mu hekatombe wspania3ą,
   gdy ju? do domu powróci, do miasta świetego, Zelei.
   Ują3 za brzechwe nacietą razem z cieciwą wo3ową,
   strune przyciągną3 do piersi, do 3uku grotu ?elazo.
   A gdy pote?ny 3uk napią3 tak, ?e ten przyją3 kszta3t ko3a,
125   d1wiekną3 róg, struna jekne3a donośnie, a strza3a wzlecia3a
   ostro, kanciasta, pragnąca na wskroś t3um ca3y przeoraa.
        Lecz, Menelausie, chronili cie nieśmiertelni bogowie
   szcześni - z nich córa Dzeusowa, darząca 3upem, najpierwsza.
   Ona stane3a przed tobą, przed mściwą strza3ą cie strzeg3a;
130   ona jej grot odpedzi3a od twego cia3a, jak matka,
   która od dziecka, co s3odko zasypia, muchy odgania;
   ona zwróci3a ?ele1ce tam, gdzie spinają sie z3ote
   klamry na pasie i pancerz 3ączy sie dwoma p3atami.
   W ten wiec pas szczelnie zapiety ugodzi3 ostry grot strza3y.
135   Pas ów misternej roboty na wskroś ?ele1ce przedar3o,
   pancerz kunsztownie wykuty przery3o, a tak?e skórzany
   p3at, co ma cia3o os3aniaa miekkie - dla w3óczni zagrode
   dobrze chroniącą. Lecz strza3a i ten p3at równie? przeszy3a,
   ale ?ele1ce wierzcho3kiem zaledwie skóre drasne3o.
140   Zaraz krew ciemna jak chmura zacze3a sączya sie z rany.
        Tak jak gorącą czerwienią kośa s3onia barwi kobieta
   rodem z Meonii lub Karii, ozdobny konia naczó3ek,
   sk3ada go potem w komnacie; wielu by je1d1ców pragne3o
   miea go, lecz taka ozdoba z3o?ona bedzie dla króla,
145   naraz obydwóch uświetni jednako: wo1nice i konia -
   tak zabarwi3a ci nogi krew, Menelaju, purpurą
   z bioder po kszta3tnych goleniach do pieknych kostek p3ynąca.
        Wzdrygną3 sie z grozy i ?alu nad wodze wódz Agamemnon,
   kiedy krew ciemną zobaczy3 wysączającą sie z rany.
150   Wzdrygną3 sie tak?e Aresa kochanek, sam Menelaos,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IV
Z3amanie przysiąg. Agamemnona przegląd wojsk
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach