Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IV, Wersy 451-500


   tych, co gineli, i ciosy wymierzających. Krwi strumien
   sp3yną3 na ziemie. Jak bystre potoki z gór spadające,
   razem sp3ywając w doline, zmieszają swe rwące wody
   z wielkich dwóch 1róde3 w g3ebokiej wytryskujących dolinie;
455   z dala od gór szum tej wody do trzód pasterza dociera -
   tak gdy zmiesza3y sie wojska, zgie3k wybuch3 straszny i wrzawa.
        Pierwszy Antiloch pokona3 zbrojnego Echepolosa
   Talyzjade, co walczy3 wśród Trojan w pierwszych szeregach.
   W guz he3mu w3ócznią go trafi3, gdzie konska chwia3a sie grzywa,
460   czo3o na wskroś przeszywając. W kośa czaszki ostrze spi?owe
   zaraz g3eboko sie wdar3o i noc mu oczy zakry3a.
   Runą3 na ziemie jak baszta w zamecie bitwy okrutnej.
   Wnet Elefenor za nogi pochwyci3 padającego,
   syn Chalkodonta, dowódca Abantów o duszach wynios3ych.
465   Wlók3 go wiec pod pociskami, co w krąg pada3y, by predzej
   zbroje mu zedrzea, lecz jego wysi3ek by3 krótkotrwa3y.
   Bowiem gdy wlók3 poleg3ego, Agenor spostrzeg3 waleczny,
   ?e pochylony ods3oni3 na boku ?ebra spod tarczy,
   pchnąwszy go ostrzem spi?owym, w lot mu rozwiąza3 kolana -
470   tak opuści3a go dusza, a nad nim bitwa zawrza3a
   straszna Achajów i Trojan. Do stada wilków podobni
   jedni natarli na drugich. Pierś o pierś walczy3 mą? z me?em.
        Ajas tam, syn Telamona, Antemionide ugodzi3
   Simoejzjosa, m3odego jak kwiat, co da3a mu ?ycie
475   matka, gdy z Idy wierzcho3ka wybieg3a nad brzeg Simoentu
   z ojcem i z matką pospo3u, a?eby stada oglądaa.
   Simoejzjosa wiec imie mu dano, lecz on swym rodzicom
   d3ugu wdzieczności nie sp3aci3, bo ?ycie mia3 krótkotrwa3e,
   w3ócznią Ajasa o duszy wynios3ej okrutnie przeciete.
480   Podczas natarcia ugodzi3 go Ajas grotem swym w piersi,
   ponad brodawką, wysoko. Na wskroś mu w3ócznia spi?owa
   ramie rozdar3a, a ch3opiec na ziemie pad3 - jak topola,
   która na 3ące wilgotnej obok wielkiego mokrad3a
   smuk3a wyros3a, koroną ga3ezi na szczycie okryta,
485   kiedy ko3odziej jej g3adki pien ostrym zetnie ?elazem,
   ?eby z niej ko3a wytoczya do ozdobnego rydwanu;
   d3ugo, nim wyschnie, nad brzegiem bujnego le?y strumienia.
   Taki to by3 Simoejzjos Antemionida nim Ajas,
   Dzeusa potomek, zdar3 z niego zbroje. Ajasa Antifos
490   w lśniącym pancerzu, Pryjama syn, pragną3 dosiegnąa w3ócznią,
   ale nie trafi3. Ugodzi3 za to Leukosa, co wiernym
   by3 towarzyszem Odysa. W podbrzusze grot go ugodzi3.
   Gdy poleg3ego z nim d1wiga3, pad3. Z rąk wymkne3y sie zw3oki.
   Gniewem zap3oną3 straszliwym za to zabójstwo Odysej,
495   przedar3 sie w pierwsze szeregi w b3yszczący spi? uzbrojony,
   staną3 w pobli?u i w3ócznie świetlistą z reki wypuści3,
   w krąg rozejrzawszy sie przedtem. Cofneli sie wnet Trojanie
   przed lotem w3óczni, bo oszczep na pró?no mu z rąk sie nie wymkną3.
   Demokoonta ugodzi3. Pryjama ten by3 nieprawym
500   synem. Z Abydos od koni wyprawi3 sie bystrolotnych.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IV
Z3amanie przysiąg. Agamemnona przegląd wojsk
Wersy 451-500
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach