Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IV, Wersy 51-100


        "Trzy miasta są mi najmilsze ze wszystkich innych na ziemi:
   Argos i Sparta, a trzecie - szerokouliczne Mykeny.
   Zburz je, o ile nienawiśa naka?e ci ich zniszczenie.
   Ja sie nie bede wstawia3a o nie i sporów zaniecham.
55   Jeśliby nawet ich zguba w mym sercu gniew obudzi3a,
   gniewem nie zdo3am cie wstrzymaa, wszak jesteś ode mnie silniejszy!
   Ale mój trud i zabiegi nie mogą przepaśa daremnie.
   Jestem boginią. Mój boski ród jednakowy jest z twoim!
   —ycie mnie tak?e przebieg3y da3 Kronos, wiec me dostojenstwo
60   z rodu boskiego pochodzi, a tak?e z imienia ma3?onki
   twojej, co w3adze najwy?szą sprawujesz wśród nieśmiertelnych.
   Ale ju? w koncu ustąpmy wzajemnie jedno drugiemu:
   ty - mnie, ja - tobie. Świadkami niech bedą inni bogowie
   wiecznie ?yjący! Ty zechciej rozkazaa boskiej Atenie,
65   aby zstąpi3a pomiedzy Achajów dzielnych i Trojan.
   Niech?e nak3oni lud Trojan, by na walecznych Argiwów
   zbrojnie natarli i przez to uk3ady pierwsi zerwali".
        Tak powiedzia3a. Wys3ucha3 ją Ojciec bogów i ludzi.
   Zaraz do boskiej Ateny te s3owa powiedzia3 skrzydlate:
70        "Śpiesz i szeregi odszukaj Achajów dzielnych i Trojan.
   Nak3on lud Trojan podstepnie, a?eby na me?nych Argiwów
   zbrojnie natarli i przez to uk3ady pierwsi zerwali".
        Tymi s3owami podnieci3 nienawiśa w sercu Ateny.
   Zaraz sp3yne3a na ziemie ze szczytów śnie?nego Olimpu.
75   Jak gwiazda, którą zapali3 syn przebieg3ego Kronosa
   na znak dla morskich ?eglarzy lub wojujących narodów,
   świecąc, wspaniale doko3a rozrzuca iskry b3yszczące -
   gwie1dzie podobna Atena pomkne3a, b3yszcząc, na ziemie,
   w środek dwóch wojsk. Spoglądali na nią przejeci zdumieniem
80   je1d1cy trojanscy i w pieknych nagolenicach Achaje.
   Tak sie odzywa3 niejeden patrzący na swego sąsiada:
        "Albo rozpeta sie wojna z3owroga i wrzawa bitewna,
   albo po3ączy przymierzem przyjaznym obydwie strony
   Dzeus, co dla rodu ludzkiego jedynym w3adcą jest wojny".
85        Tak sie odezwa3 niejeden spomiedzy Achajów i Trojan.
        W ci?be trojanskich wojsk zesz3a Atena i kszta3t Laodoka
   Antenorydy, co mocny by3 w rzucie w3óczni, przyje3a.
   Bogom równego Pandara szuka3a, chcąc w t3umie go spotkaa.
   Wreszcie znalaz3a. Pote?ny, bez skazy, syn Lykaona
90   sta3. Otacza3y go krzepkie szeregi tarcze noszących
   ludów, co wraz z nim od bystrych Ajsepu prądów przyby3y.
   Blisko stane3a Atena i rzek3a te s3owa skrzydlate:
        "Lykaonido waleczny, czy zechcesz dziś mnie us3uchaa?
   Odwa? sie na Menelaja strza3e niechybną wypuścia,
95   wszystkim Trojanom na radośa, a sobie na s3awe ogromną.
   Król Aleksander ci bedzie rad spośród wszystkich najbardziej.
   Pewno obdarzy cie pierwszy najświetniejszymi darami,
   gdy Menelaja, dzielnego syna Atreusa, zobaczy
   u3o?onego na stosie z piersią przeszytą twą strza3ą.
100   Nu?e wiec, mierz w Menelaja s3awnego, a przedtem wznieś mod3y
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IV
Z3amanie przysiąg. Agamemnona przegląd wojsk
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach