Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń V, Wersy 101-150


   G3osem ogromnym zawo3a3 waleczny syn Lykaona:
        "Naprzód, Trojanie o duszach wynios3ych, co konie ościeniem
   w pedzie naglicie! Trafiony jest najdzielniejszy z Achajów!
   Ciosu mej strza3y pote?nej nie zniesie d3ugo, je?eli
105   z Lykii mnie tutaj sprowadzi3 istotnie W3adca, syn Dzeusa!".
        Tak powiedzia3 che3pliwie. Ale Diomeda nie zmog3a
   strza3a. Wycofa3 sie jednak. Naprzeciw koni i wozu
   staną3 i do Stenelosa Kapaneidy powiedzia3:
        "Kapanejdo kochany, zejd1 z wozu i przybli? sie do mnie,
110   gorzką mi strza3e wyciągnij, co po be3t w barku utkwi3a!".
        Tak powiedzia3. Stenelos skoczy3 z zaprzegu na ziemie,
   staną3 tu? obok i strza3e pierzastą z barku wyciągną3.
   Krew wytrysne3a strumieniem spod zbroi kunsztownie wykutej.
   Wtedy Diomedes o g3osie donośnym przemówi3 w te s3owa:
115        "Us3ysz mnie, córo Pote?na Kronidy, co dzier?y egide!
   Jeśli pomog3aś mi kiedy lub ojcu mojemu 3askawie
   w bitwie okrutnej, to oka? i teraz swą 3aske, Ateno!
   Pozwól mi tego odnale1a i przybli? na rzut mej w3óczni,
   który mnie zrani3 i teraz przechwala sie, i powiada,
120   ?e ju? nied3ugo oglądaa bede wspania3y blask s3onca".
        Tak przemawia3 w modlitwie. Spe3ni3a ją Pallas Atena:
   da3a mu lekkośa i zwinne w dzia3aniu ramiona i nogi.
   Obok stane3a i takie wyrzek3a s3owa skrzydlate:
        "Przeciw Trojanom do walki id1, Diomedesie, i ufaj!
125   Tchne3am ci bowiem odwage w pierś, dawne mestwo ojcowe
   nieustraszone Tydeusa, je1d1ca, co tarczą potrząsa3.
   Z oczu pomroke ci star3am, co przedtem wzrok twój s3oni3a,
   abyś móg3 poznaa, czy boga spotka3eś w bitwie, czy me?a.
   Gdyby zaś który bóg staną3 przed tobą, a?eby walczya -
130   z nieśmiertelnymi unikaj walki, do bitwy nie stawaj
   z nikim, lecz gdy Afrodyte, Dzeusową córe, napotkasz
   w bitwie, te mo?esz bezkarnie swym spi?em ostrym zadrasnąa".
        To powiedziawszy, Atena o jasnych oczach odesz3a.
   Syn zaś Tydeusa natychmiast wmiesza3 sie w pierwsze szeregi.
135   Jeśli przeciwko Trojanom pe3en zapa3u wpierw walczy3,
   teraz przyby3o mu trzykroa odwagi. Do lwa by3 podobny,
   kiedy go pasterz, co owiec pilnuje śnie?ystorunych,
   zrani, gdy zwierze przeskoczy zagrode, lecz lwa nie po3o?y,
   moc tylko w rannym obudzi, a potem nawet nie walczy,
140   tylko w zagrodzie sie schroni, a owce ju? niestrze?one
   p3oszą sie, wko3o biegając, zanim zabite nie padną;
   lew wyskakuje z zagrody, swą raną i krwią rozjuszony -
   z taką wściek3ością na Trojan skoczy3 pote?ny Diomedes.
        Pad3 Astynoos, a potem Hypejron, pasterz narodów:
145   temu wbi3 ponad brodawke grot w3óczni spi?em okuty,
   mieczem zaś wielkim ugodzi3 drugiego tu? przy ramieniu -
   ciosem tym ramie odrąba3 ca3e od karku i szyi.
   Odbieg3, by ścigaa Abanta i Polyida. Obydwóm
   Eurydamant da3 ?ycie, co sny t3umaczy3, sedziwy,
150   ale im nie przepowiedzia3 ich snów, gdy szli na wyprawe,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń V
Waleczne czyny Diomedesa
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach