Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń V, Wersy 51-100


   By3 to myśliwy szlachetny. Artemis go sama uczy3a
   trafiaa wszelką zwierzyne, ?ywioną przez lasy na górach.
   Lecz mu nie przysz3a z pomocą Artemis pociskom ?yczliwa
   ani te? bieg3ośa w miotaniu strza3 celnych, a by3 nią ws3awiony,
55   gdy? Menelaos Atryda, co znany ciosami by3 w3óczni,
   podczas ucieczki wprost w plecy go trafi3 i przeszy3 swą w3ócznią
   w środku pomiedzy barkami. Na wskroś mu piersi przeora3.
   Twarzą w proch runą3 Skamandrios, a? na nim zbroja d1wiekne3a.
        Merion zabi3 Ferekla, co synem by3 Harmonidy,
60   który mia3 rece tak sprawne, ?e ka?dy przedmiot kunsztowny
   umia3 wykonaa. Kocha3a go bowiem Pallas Atena.
   W3aśnie on Aleksandrowi okrety lotne budowa3 -
   z3ego wszelkiego przyczyne, co zgube przynios3y Troi,
   tak?e i jemu. Nieznane by3y mu boskie wyroki.
65   Jego, gdy w biegu zacietym Meryjon wreszcie dościgną3,
   w prawą pachwine pchną3 w3ócznią. Grot ostry na wskroś mu przeora3
   pecherz i wyszed3 pod kością, gwa3townym lotem niesiony.
   Pad3 na kolana Fereklos i śmiera go w krąg ogarne3a.
        Meges ugodzi3 Pedaja, co synem by3 Antenora
70   z niepoślubionej kobiety, lecz go chowa3a Teano
   boska wraz z dzieami swoimi, z mi3ości do swego ma3?onka.
   Tego Fylejda, co s3ynny by3 w rzucie w3óczni, ugodzi3
   z bliska, grot mu wbijając w kark pochylony pod g3ową.
   Miedzy zebami spi? przeszed3 i jezyk podcią3 od do3u.
75   Runą3 w proch Pedaj i chwyci3 z bólu grot zimny zebami.
        Eurypylos, syn dzielny Euajmona, boskiego
   pchną3 Hypsenora, co synem by3 Dolopiona, kap3ana
   Skamandrowego o duszy wynios3ej. Lud czci3 go jak boga.
   Tego wiec Eurypylos, przes3awny syn Euajmona,
80   podczas ucieczki dościgną3 i mieczem w ramie ugodzi3.
   Ciosu strasznego rozmachem mocarną odrąba3 mu reke.
   Krwią ubroczona na ziemie upad3a, a oczy rannego
   śmiera purpurowa i Mojra nieprzemo?ona okry3a.
        Takie walczący znosili trudy w okrutnej rozprawie.
85   Ale nie wiedzia3byś wtedy, gdzie walczy3 potomek Tydeusa:
   mo?e by3 w t3umie wojsk Trojan, a mo?e pośród Achajów.
   Rzece wzburzonej podobny przetacza3 sie przez równine,
   z gór sp3ywającej, spienionej, co tamy w pedzie rozrywa.
   Ani jej wa3y pote?ne zatrzymaa w biegu nie mogą,
90   ani zapory, co winnic bogatych w owoce strzegą;
   gdy niespodzianie nadciągnie nabrzmia3a Dzeusa ulewą,
   ludzkich rąk prace padają pod jej falami doko3a -
   tak pod Tydejdy naporem strasznym pada3y falangi
   Trojan. Nie mogli go wstrzymaa jednego, choa by3o ich wielu.
95        Ale gdy z dala go ujrza3 przes3awny syn Lykaona,
   jak po równinie przebiega3, trwo?ąc trojanskie falangi,
   zaraz 3uk zwróci3 wygiety przeciw synowi Tydeusa
   i pedzącego wcią? naprzód w prawy bark strza3ą ugodzi3,
   w samo spojenie pancerza. Ostra przedar3a sie strza3a
100   na wskroś przez ramie i pancerz gorącą krwią ubroczy3a.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń V
Waleczne czyny Diomedesa
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach