Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń V, Wersy 851-900


   podniós3 sie Ares i ponad jarzmem i koni lejcami
   cisną3 swą w3ócznie spi?ową, a?eby wyszarpnąa zen dusze.
   Lecz ją chwyci3a bogini, o jasnych oczach Atena,
   i odtrąci3a z rydwanu, wiec ta przelecia3a na pró?no.
855   Wtedy Diomedes o g3osie donośnym wnet cisną3 z kolei
   w3ócznie spi?ową. Kieruje te zaraz Pallas Atena
   w dolną cześa brzucha Aresa, tu, gdzie pancerza p3at siega.
   W cel zamierzony grot trafi3 i piekną skóre przeora3.
   W3ócznie wyrwa3a bogini. Okropnie Ares spi?owy
860   krzykną3 - tak jak jedenaście albo dwanaście tysiecy
   me?ów na wojnie, gdy wiodą bój nienawistny Aresa.
   Na to wo3anie przenikną3 dreszcz i Achajów, i Trojan,
   trwogą przejetych, tak Ares bitwy niesyty zawrzasną3.
        Jaki wydaje sie przestwór od chmur ?a3obnych ponury,
865   kiedy wiatr zerwie sie wściek3y po ca3odziennym upale -
   takim sie wyda3 Tydejdzie Diomedesowi spi?owy
   Ares, gdy razem z chmurami wstepowa3 w niebo szerokie.
   Przyby3 natychmiast do bogów na szczyt stromego Olimpu.
   Zasiad3 przy Dzeusie Kronidzie i obola3y na duszy
870   krew nieśmiertelną mu wskaza3, co wysącza3a sie z rany,
   i roz?aleniem przejety wyrzek3 te s3owa skrzydlate:
        "Dzeusie, mój ojcze! Czy widząc z3e czyny, gniewu nie czujesz?
   Zawsze jesteśmy, bogowie, najbardziej poszkodowani
   postepowaniem tych innych, gdy ludziom pomoc niesiemy.
875   Wszyscy jesteśmy przeciwko tobie, boś córe szaloną
   zrodzi3, co zgube nam niesie, czynom oddana przekletym.
   Przecie? my, wszyscy bogowie, mieszkancy wiecznego Olimpu,
   tobie jesteśmy pos3uszni i ka?dy ulega twej mocy,
   ale tej nigdy nie skarcisz ani s3owami, ni czynem,
880   jeszcze pobudzasz ją, przecie? to twoje dziecko rodzone.
   Ona sk3oni3a Diomeda, dumnego syna Tydeusa,
   aby dziś nam, nieśmiertelnym bogom, swą pychą zagra?a3.
   Najpierw zuchwale w d3on zrani3 przy samym zgieciu Kipryde,
   potem przeciwko mnie staną3, podobny sam do demona.
885   Nogi mnie tylko unios3y szybkie, inaczej bym d3ugo
   musia3 cierpienia sam znosia w ogromnym t3umie poleg3ych
   albo moc ?ycia utracia pod jego ciosem spi?owym".
        Spojrza3 z3ym okiem i tak rzek3 Dzeus, co ob3oki gromadzi:
        "Siedząc tu, skarg swych zaniechaj! Zwodzisz i jednych, i drugich.
890   Jesteś mi wrogi najbardziej ze wszystkich bogów Olimpu,
   mi3a ci bowiem jest zawsze niezgoda, bitwa i wojna.
   Matki jest w tobie zawzietośa i upór nieprze3amany,
   Hery; z niema3ym ją trudem poskramiam ja sam s3owami.
   Sądze, ?e twoje cierpienia z jej wynikają porady.
895   Ale pozwolia nie moge, byś d3u?ej znosi3 te bóle,
   ród twój ode mnie pochodzi i ze mnie cie matka zrodzi3a.
   Gdyby to inny bóg jakiś tobie, okrutny, da3 ?ycie,
   w wiekszą g3ąb by3byś ni? Dzieci Urana dawno strącony".
        Tak powiedzia3 i kaza3 wyleczya go Pajeonowi.
900   A wiec Pajeon mu leki przy3o?y3 uśmierzające
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń V
Waleczne czyny Diomedesa
Wersy 851-900
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach