Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VI, Wersy 101-150


   sro?y sie. Nikt w zajad3ości nie zdo3a jemu dorównaa".
        Tak powiedzia3. I Hektor us3ucha3 brata swojego.
   Z wozu natychmiast zeskoczy3 w pe3nym rynsztunku na ziemie
   i potrząsając ostrymi w3óczniami, przegląda3 szeregi.
105   Wszystkich zagrzewa3 do walki, do strasznej podnieca3 rozprawy.
   Wnet obrócili szeregi i przeciw Achajom staneli.
   Zaraz Argiwi cofneli sie wstecz i zabijaa przestali,
   sądząc, ?e ktoś z nieśmiertelnych z gwiezdnego nieba przybywa,
   aby pomagaa Trojanom. Tak nagle szyk sie odwróci3.
110   Hektor zaś Trojan do bitwy przyzywa3, wo3ając donośnie:
        "Nieustraszeni Trojanie i sprzymierzency przes3awni!
   Drodzy mi, bąd1cie me?ami, o harcie ducha pomnijcie,
   teraz gdy sam do Ilionu odejde, by starcom w obradach
   udzia3 biorącym powiedziea, a tak?e naszym ma3?onkom,
115   by hekatombe przyrzek3szy, o pomoc bogów prosili".
        Rzek3 i oddali3 sie Hektor o he3mie wiejącym kitami.
   Po obu kostkach i szyi t3uk3a go skóra sczernia3a
   brzegu krąg3ego na krancach tarczy pośrodku wypuk3ej.
   Glaukos zaś, syn Hippolocha, i syn Tydeusa, Diomedes,
120   walki spragnieni wejśa w środek starali sie miedzy wojskami.
   Kiedy sie wreszcie zbli?yli, wzajemnie idąc ku sobie,
   wtedy odezwa3 sie pierwszy Diomedes o g3osie donośnym:
        "Czy, najdzielniejszy, nale?ysz do grona ludzi śmiertelnych?
   Gdy? nie widzia3em cie przedtem wśród walki, co me?ów obdarza
125   s3awą. Lecz teraz o wiele ty sam przewy?szy3eś twych wszystkich
   mestwem, czekając na moją w3ócznie, co rzuca cien d3ugi.
   Z moją potegą sie mierzą nieszczesnych rodziców synowie.
   Jeśliś jednak?e zszed3 z nieba, nale?ąc do nieśmiertelnych,
   to nie zamierzam z bogami, co w niebie mieszkają, walczya.
130   Wszak?e i Likurg pote?ny, syn Dryasa, nie ?y3 zbyt d3ugo,
   kiedy z bogami, co w niebie mieszkają, rozpoczą3 niesnaski.
   Szalejącego on kiedyś Dyjonizosa piastunki
   ściga3 na świetym Nysejon. Wszystkie strwo?one rzuci3y
   tyrsy bakchiczne na ziemie, przez me?obójce Likurga
135   biczem na wo3y smagane. A przera?ony Dionizos
   w fali zanurzy3 sie morskiej, gdzie go przyje3a Tetyda
   przestraszonego. Bo mocno dr?a3 przed Likurga gro1bami.
   A na Likurga zawrzeli gniewem szcześliwi bogowie.
   Syn go Kronosa oślepi3 i Likurg nie ?y3 ju? d3ugo,
140   wszyscy go bowiem wieczyści znienawidzili bogowie.
   Wiec z szcześliwymi bogami ja tak?e nie pragne walczya.
   Ale gdy jesteś z śmiertelnych, co ?ywią sie ziemi plonami,
   przybli? sie do mnie, a predzej dosiegniesz progu zag3ady".
        Na to mu tak odpowiedzia3 syn Hippolocha przes3awny:
145        "Czemu mnie pytasz o ród mój, Tydejdo o duszy wynios3ej?
   Taki ju? los ludzkich rodów jak losy nietrwa3ych liści -
   jedne na ziemie wiatr zrzuca liście, a inne wydaje
   rozkwitający las, kiedy zbli?a sie pora wiosenna.
   Z rodem cz3owieczym to samo: jeden rozkwita, a drugi
150   pada. Opowiem - je?eli chcesz poznaa, by dobrze ju? wiedziea -
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VI
Po?egnanie Hektora z Andromachą
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach