Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VI, Wersy 451-500


   ani o samą Hekabe, ani o w3adce Pryjama,
   ani o braci rodzonych, tak licznych i tak szlachetnych,
   którzy w py3 ziemi sie zwalą, pod nieprzyjació3 ciosami -
   jak o twą dole, gdy ciebie ktoś z spi?ozbrojnych Achajów
455   w petach p3aczącą powlecze w dzien utraconej wolności.
   Mo?e gdzieś w Argos dalekim prząśa bedziesz we3ne dla innej,
   wode przynosia ze 1ród3a Messeis czy Hyperei
   z sercem opornym, lecz bunty twoje powściągnie koniecznośa.
   Widząc cie 3zami zalaną, kiedyś niejeden tam powie:
460        ŤOto jest ?ona Hektora, co w bitwach wszystkich przewy?sza3
   Trojan s3ynących z w3adania konmi, w czas walki o Ilionť.
   Powie tak ktoś i twe serce wtedy przeniknie ból nowy.
   Gorzko zatesknisz za me?em. On by dzien kleski odwróci3!
   Niech?e mnie przedtem martwego ju? w grobie ziemia przyt3oczy,
465   zanim twój krzyk mnie doścignie, wleczonej w petach, sp3akanej!".
        Tak powiedzia3 jej Hektor i chcia3 w ramiona wziąa syna,
   ale cofne3o sie dziecko z krzykiem do piersi piastunki
   w pieknej przepasce, widokiem drogiego ojca strwo?one.
   Blask spi?u synka przerazi3, grzebien z konskimi kitami
470   rozechwianymi ponad nim straszliwie na he3mu szczycie.
   Zaśmia3 sie ojciec kochany, zaśmia3a matka czcigodna.
   Hektor przes3awny natychmiast he3m cie?ki zsuną3 z swej g3owy
   i obok z3o?y3 na ziemi, jaskrawym lśniący po3yskiem.
   Potem wzią3 synka drogiego, ca3owa3, tuli3 w ramionach,
475   mówiąc te s3owa do Dzeusa i innych bogów b3agalne:
        "Dzeusie i inni bogowie! Dajcie, by moja latorośl,
   syn mój, w przysz3ości, tak samo jak ja, by3 pierwszym wśród Trojan,
   ?eby pote?ny by3 si3ą i rządzi3 rozumnie Ilionem!
   Niech o nim kiedyś powiedzą: ŤPrzewy?szy3 dzielnością ojca!ť -
480   gdy bedzie z bitwy powraca3, unosząc zbroje skrwawioną
   wroga, co pad3 z jego reki, i matki radując serce".
        Tak powiedzia3 i zaraz odda3 kochanej swej ?onie
   syna, a ta przygarne3a dziecko do piersi pachnącej,
   3zy przes3aniając uśmiechem. Wiec mą? sie nad nią u?ali3,
485   obją3 ją reką 3agodną i te powiedzia3 jej s3owa:
        "Czemu, nieszczesna, tak wielkim ?alem rozdzierasz swe serce?
   Pos3aa mnie nikt do Hadesu wbrew moim losom nie zdo3a,
   Mojry zaś umknąa wyrokom - na to nie znajdzie sposobu
   ani tchórz, ani szlachetny, nikt na tej ziemi zrodzony.
490   Wracaj do domu i sama zajmij sie swymi pracami:
   tkactwem, przedzeniem, i czuwaj nad s3u?ebnymi, by tak?e
   trud swój pe3ni3y. Me?czyznom pozostaw troske o wojne,
   wszystkim zrodzonym w Ilionie, a mnie z nich wszystkich najbardziej".
        Tak powiedzia3 i podniós3 he3m o chwiejących sie kitach
495   z grzyw konskich Hektor przes3awny. A droga ?ona do domu
   sz3a, odwracając wcią? g3owe za nim i 3zy wylewa3a.
   Wkrótce stane3a na progu pieknego domu Hektora,
   wrogów pogromcy. Znalaz3a w komnatach liczne s3u?ebne
   razem zebrane i wszystkie do gorzkich 3ez pobudzi3a.
500   Jeszcze nad ?ywym Hektorem w pa3acu jego p3aka3y,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VI
Po?egnanie Hektora z Andromachą
Wersy 451-500
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach