Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń VII, Wersy 101-150


   Wiec ja sam pancerz przywdzieje! Bo wiem, ?e w górze nad nami
   losy zwyciestwa dla ludzi wieczni trzymaj± bogowie".
        Tak powiedzia3 i zacz±3 nak3adaa zbroje przepiekn±.
   Menelaosie, to by3by ju? koniec twojego ?ywota
105   pod Hektorowych r±k ciosem - by3 przecie? o wiele silniejszy -
   gdyby wodzowie Achajów do ciebie wnet nie podbiegli.
   Sam Agamemnon Atryda, w3adca pote?ny, za reke
   praw± uj±wszy go, zabra3 g3os i do niego powiedzia3:
        "Menelaosie szlachetny, ty oszala3e¶! I po co
110   ta nierozwaga? Zaniechaj tego, choa jeste¶ strapiony!
   Czo3a lepszemu od siebie w spotkaniu stawiaa nie pragnij,
   toa Pryjamidy Hektora tak samo lekaj± sie inni
   i sam Achilles w¶ród bitwy, co s3awe me?om przynosi,
   z nim pojedynku unika, chocia? od ciebie dzielniejszy.
115   Zasi±d1 wiec teraz z powrotem w gromadzie swych towarzyszy -
   przeciw tamtemu innego musz± dzi¶ wybraa Achaje.
   Chocia? jest nieustraszony i ci±gle walki niesyty,
   mniemam, ?e rad by odpocz±a, gdy mu sie uda uj¶a ca3o
   z bitwy nieszczesnej i z walki okrutnej na ¶miera i na ?ycie".
120        Tak powiedzia3 bohater i serce braterskie nak3oni3,
   mówi±c, jak s3uszno¶a wskazuje. Ten jego rady us3ucha3,
   a towarzysze z rado¶ci± wnet zbroje mu z ramion zsuneli.
   Wtedy spomiedzy Argiwów wsta3 Nestor i tak im powiedzia3:
        "Biada! Ogromne nieszcze¶cie dosiega dzi¶ ziemie Achajów!
125   Jak ubolewa3by nad tym Peleus starzec, wyborny
   je1dziec, szlachetny m±? w rodzie i mówca, pan Myrmidonów,
   który w swym domu raz pyta3 mnie z ciekawo¶ci± ogromn±
   o pochodzenie ka?dego z Argiwów i jego potomnych.
   Gdyby us3ysza3, jak wszyscy dzi¶ przed Hektorem stchórzyli,
130   pewno wyci±ga3by nieraz do nie¶miertelnych ramiona,
   by dusza cia3o rzuci3a i zesz3a w g3±b domu Hadesa.
   Gdybym ja, Dzeusie, nasz ojcze, Ateno i ty, Apollonie,
   taki by3 m3ody, jak wtedy, gdy nad Keladontem walczy3y
   t3umy Pylejów i sprawnych do w3óczni Arkadyjczyków
135   blisko przy murach fejanskich, z obu stron rzeki Jardanu.
   Ereutalion wiód3 szyki w bój, m±? do bogów podobny.
   Zbroje na swych ramionach mia3 wodza Areitoosa,
   Areitoosa boskiego, którego zw± Bu3awnikiem.
   Tak go nazwali me?owie i w pieknych przepaskach kobiety
140   z takiej przyczyny, ?e nigdy w3óczni± ni 3ukiem nie walczy3,
   tylko ?elazn± bu3aw± druzgota3 wrogów falangi.
   Jego to Likurg pokona3, ale podstepem, nie si3±,
   w w±skim parowie. Tam nawet bu3awa go od zag3ady
   nie ocali3a ?elazna. Bo przedtem Likurg wskro¶ cia3a
145   w3óczni± go przebi3 i na wznak powalonego tak zg3adzi3.
   Zbroje zdar3 z niego. Te Ares darowa3 mu spi?ozbrojny.
   Potem zwyciezca j± nosi3 sam po¶ród walk Aresowych.
   Kiedy sie w koncu postarza3 Likurg w komnatach domowych,
   dar z niej uczyni3 dla druha swojego, Ereutaliona.
150   Ów posiadaj±c te zbroje, wyzywa3 wszystkich najlepszych,
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń VII
Pojedynek Hektora z Ajasem. Pogrzeb poleg3ych
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach