Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VII, Wersy 401-450


   ani Heleny, bo nawet najwiekszym g3upcom wiadomo,
   ?e ju? dla Trojan zatraty dzien wkrótce dobiegnie konca".
        Tak powiedzia3. Krzykneli ochoczo synowie Achajów
   radzi ze s3ów Diomedesa, który by3 je1d1cem wybornym.
405   Do Idajosa rzek3 wtedy w3adca i wódz Agamemnon:
        "Sam, Idajosie, s3ysza3eś, co powiedzieli Achaje,
   odpowiadając wezwaniu. To tak?e po myśli jest mojej.
   Gdy o spalenie zaś chodzi cia3 zmar3ych, nie doznasz odmowy.
   Tego nie skąpi sie zw3okom śmiertelnych, co byli zrodzeni,
410   jeśli umarli, lecz trzeba p3omieniem ich w lot uspokoia.
   Dzeus niech umowe potwierdzi, gromem tetniący mą? Hery".
        Tak powiedzia3 i ber3o do wszystkich bogów wzniós3 w góre.
   Cofną3 sie wnet do Ilionu świetego herold Idajos.
   Tam na obradach wcią? trwali Trojanie i Dardanidzi
415   razem zebrani, czekając cierpliwie na Idajosa
   powrót. Ten przyszed3 i zaraz g3osia rozpoczą3 oredzie,
   w środku stanąwszy. Natychmiast porwali sie z miejsc: gotowi
   jedni przywozia poleg3ych, drudzy po drzewo do lasu.
   Tak?e Argiwi ruszyli od dobrze pokrytych okretów:
420   jedni przywozia poleg3ych, drudzy po drzewo do lasu.
        Kiedy zaś s3once rzuci3o lekką poświate na ziemie,
   z g3ebi niezmiernej 3agodnie rozchwianych fal Okeanu
   wschodząc na niebo - i jedni, i drudzy spotkali sie wzajem.
   Trudno rozpoznaa im by3o ka?dego z me?ów poleg3ych.
425   W wodzie wiec myjąc ich cia3a posoką i krwią zabryzgane,
   3zy wylewali gorące, k3adąc na wozy poleg3ych.
   Wielki im Pryjam zabroni3 lamentów g3ośnych, wiec w ciszy
   martwych na stosy d1wigali p3omienne z sercem zbola3ym
   i do świetego Ilionu, spaliwszy ich, powrócili.
430   Z drugiej zaś strony Achaje o pieknych nagolenicach
   martwych na stosy p3omienne d1wigali z sercem zbola3ym
   i znów pod wkles3e okrety, spaliwszy ich, powrócili.
        Nie rozświeci3a sie Eos w gasnącej nocy przedświcie,
   gdy wko3o stosu Achajów zebra3 sie t3um najprzedniejszy;
435   wspólną mogi3e dla wszystkich, gdzie p3oną3 stos, usypali
   pośród równiny, a obok mur wznieśli d3ugi i przy nim
   baszty wysokie - obrone w3asną i swoich okretów.
   Bramy w tych basztach zrobili dok3adnie przypasowane,
   aby dla konnych zaprzegów przez nie wygodną miea droge.
440   Z zewnątrz zaś poza murami rów wykopali g3eboki,
   wielki, szeroki i ostrą wzmocnili go palisadą.
        Tak pracowali, nie szczedząc si3, kedzierzawi Achaje.
   W krąg zaś bogowie przy Dzeusie b3yskawicowym siedzący
   patrzą z podziwem na wielkośa dzie3 spi?ozbrojnych Achajów.
445   Pierwszy wśród bogów g3os zabra3 Posejdon, co wstrząsa lądami:
        "Dzeusie, nasz ojcze, czy istnia3 cz3owiek na ziemi niezmiernej,
   co nieśmiertelnym swe myśli i zamierzenia ods3oni?
   Czy?byś nie widzia3, ?e wznieśli znów kedzierzawi Achaje
   mur przy okretach i rowem g3ebokim go opasali
450   wko3o, lecz bogom na chwa3e czy hekatombe z3o?yli?
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VII
Pojedynek Hektora z Ajasem. Pogrzeb poleg3ych
Wersy 401-450
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach