Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VII, Wersy 51-100


   do pojedynku i stawaj do walki na śmiera i na ?ycie.
   Jeszcze cie Mojra śmiertelna i przeznaczenie nie wzywa,
   wszystko to sam us3ysza3em od bogów, co trwają wieczyście".
        Tak powiedzia3. Rad wielce by3 Hektor, gdy tego wys3ucha3,
55   wszed3 wiec w sam środek i Trojan falangi w miejscu zatrzyma3,
   w3ócznie w pó3 drzewca ująwszy. I wszyscy w miejscu staneli.
   Siąśa Agamemnon Achajom o pieknych nagolenicach
   kaza3. A tak?e Atena i srebrno3uki Apollon
   siedli oboje, przybrawszy kszta3t ptaków, sepów drapie?nych,
60   w górze na debie ojcowskim Dzeusa, co dzier?y egide,
   bawiąc sie lud1mi. St3oczone gesto wojenne szeregi
   w krąg naje?y3y sie gro1nie od tarcz, od he3mów i w3óczni.
   Tak jak przelewa sie morze, kiedy je Zefir poruszy
   i niespodzianym tchem wzburzy, a g3ebia pod nim czernieje -
65   tak ko3ysa3y sie Trojan szeregi w krąg i Achajów
   pośród równiny, gdy Hektor do obu wojsk tak powiedzia3:
        "Nu?e, Trojanie i w pieknych nagolenicach Achaje!
   Powiem - s3uchajcie - co serce w mej piersi mówia mi ka?e.
   Dzeus, co ster trzyma wysoko, przymierza nam nie potwierdzi3,
70   ale zamys3y z3owrogie wa?y dla jednych i drugich,
   pokąd wy Troi o basztach wspania3ych nie zdobedziecie
   albo nie padnie z was ka?dy przy sprawnych w ?egludze okretach.
   Wy, tu zebrani, najlepsi jesteście ze wszystkich Achajów,
   jeśli wiec serce którego do pojedynku sie sk3ania,
75   pierwszy niech z wszystkich wystąpi, by walczya z boskim Hektorem.
   To wam powiadam, a Dzeusa wzywam na świadka umowy:
   jeśli mnie który z was spi?em o d3ugim ostrzu przeszyje,
   niech?e zaw3adnie mą zbroją i niesie do wkles3ych okretów,
   cia3o zaś moje do domu niech odda i niechaj na stosie
80   spalą je w ogniu Trojanie i ?ony Trojan - po śmierci.
   Jeśli zaś ja go pokonam - te chwa3e da mi Apollon -
   zbroją zaw3adne i wezme ją do świetego Ilionu,
   aby zawiesia w świątyni Apolla, co godzi z daleka,
   zw3oki zaś oddam do waszych dobrze pokrytych okretów,
85   niech poleg3ego pogrzebią o bujnych w3osach Achaje
   i niech mogi3e mu wzniosą nad Hellespontem szerokim,
   mo?e ktoś wtedy tak powie z ludzi ?yjących w przysz3ości,
   wielowios3owym okretem po morzu ciemnym jak wino
   p3ynąc: ŤA oto mogi3a dawno zmar3ego cz3owieka!
90   Choa by3 najpierwszy wśród dzielnych, zabi3 go Hektor przes3awnyť.
   Mo?e tak powie niejeden i s3awa moja nie zginie?".
        Tak powiedzia3. A wszyscy w milczeniu trwali g3ebokim.
   Wstyd by3 nie przyjąa wyzwania, a strach do walki wystąpia.
   Lecz Menelaos nareszcie powsta3 i zaczą3 przemawiaa,
95   3ając i l?ąc zgromadzonych, ogromnie w duszy strapiony:
        "Ale z was zuchy! Kobiety achajskie, a nie Achaje!
   Jaka? sromota to bedzie dla nas i hanba straszliwa
   teraz, je?eli z Danajów nie ruszy nikt na Hektora.
   Bodaj z was wszyscy w proch ziemski i w wode sie obrócili,
100   tak jak tu siedzi z was ka?dy w martwocie bez czci i s3awy.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VII
Pojedynek Hektora z Ajasem. Pogrzeb poleg3ych
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach