Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń VIII, Wersy 501-550


   lud i okrety Argiwów nad brzegiem morza stojące.
   Teraz i my pos3uchajmy wezwania tej nocy ?a3obnej
   i przygotujmy posi3ek, a pieknogrzywe rumaki
   pouwalniajmy od jarzma i obrok im dajmy obfity.
505   Wo3y niech tak?e nam z miasta i dobrze tuczone barany
   tutaj sprowadzą, a tak?e wino, co serce weseli.
   Z domów nam chleba przynieście i suto drew nazbierajcie,
   abyśmy mogli przez ca3ą noc, zanim Eos zab3yśnie,
   liczne rozpalaa ogniska. Ich blask niech siegnie do nieba.
510   Idzie mi o to, by nocą o bujnych w3osach Achaje
   uciec nie chcieli przed nami po morza przestrzeniach szerokich.
   Niech?e na swoje okrety nie wejdą w beztroskim spokoju,
   ale i w domu niejeden z nich niechaj leczy swe rany
   strza3ą czy grotem zadane spi?owym w3óczni trojanskiej,
515   zanim dosiegnie okretu. Niech?e lekają sie inni
   wojne nieśa 3zami nabrzmia3ą Trojanom, je1d1com wybornym.
   Niech heroldowie kochani przez Dzeusa po mieście rozg3oszą,
   aby sie m3ód1 niedoros3a i starcy z siwymi skroniami
   poustawiali w krąg miasta przy basztach, bogowie je wznieśli;
520   ka?da zaś z kobiet, ?e s3absze, niech tylko w swoim domostwie
   wielkie ognisko roznieci. Stra? trzymaa baczną nale?y,
   aby podstepnie do miasta wróg nie wszed3, gdy wojska w nim braknie.
   Jak powiedzia3em, Trojanie o duszach wynios3ych, tak bedzie!
   S3owa dziś wypowiedziane są w3aściwymi s3owami.
525   Jutro, gdy Eos zaświta, do wszystkich Trojan przemówie,
   je1d1ców wybornych. Dzeusowi ufając i bogom innym,
   wierze, ?e psy te wypedze przez Kery z3owró?bne nas3ane,
   przez Kery z3e przywiezione do nas na czarnych okretach.
   Ale tymczasem wśród nocy stró?ujmy bacznie my sami.
530   Jutro, gdy Eos zaświta, znów na3o?ymy swe zbroje,
   aby przy g3adkich okretach nieub3aganą wieśa wojne.
   Wtedy zobacze, czy mocarz Diomedes, potomek Tydeusa,
   mnie od okretów pod mury odeprze, czy mnie przeznaczono
   jego mym spi?em pokonaa i 3upy wziąa krwią zbryzgane.
535   Jutro swą dzielnośa oka?e, czy cios wytrzyma mej w3óczni,
   którą skieruje na niego. Lecz sądze, ?e miedzy pierwszymi
   padnie zabity i liczni bedący z nim towarzysze,
   jutro, gdy wzejdzie nam s3once. Gdybym to móg3 przez me czyny
   bya nieśmiertelnym i m3odym poza ostatnie dni swoje,
540   czczonym tak, jak sie Atene czci boską i Apollona,
   gdybym to wiedzia3 tak pewnie - jak to, ?e zgubie Argiwów!".
        Tak rzek3 Hektor. Trojanie te s3owa okrzykiem przyjeli.
   Potem spod jarzma wyprzegli spocone od biegu rumaki
   i rzemieniami je blisko przy wozach swych uwiązali.
545   Z miasta przygnano wnet wo3y i razem z nimi barany
   dobrze tuczone, i wino, co ludzkie serca weseli.
   Chleb z domu poprzynosili i suto drew uzbierali,
   i nieśmiertelnym w ofierze wnet hekatombe z3o?yli.
   Dym znad równiny sie wznosi3 wiatrem pod niebo pedzony,
550   wonny. Lecz b3ogos3awieni ich ofiar przyjąa nie chcieli.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń VIII
Przerwana bitwa
Wersy 501-550
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach