Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IX, Wersy 101-150


   serce naka?e; masz mo?nośa wykonaa, co tamten zamierzy3.
   Teraz wiec ja to wypowiem, co wyda mi sie najlepsze,
   nic mądrzejszego nikt bowiem nad rade mą nie wymyśli3.
   Dawno ju? myśl te piastuje i teraz w sercu jest moim,
105   odkąd, dostojny, porwa3eś Bryzejde, piekną dziewczyne,
   Achillesowi z namiotu. Na z3ośa mu to uczyni3eś,
   mimo naszego sprzeciwu. Ja bowiem tobie gorąco
   to odradza3em. Ty jednak w zuchwalstwie duszy zel?y3eś
   znakomitego cz3owieka, którego i nieśmiertelni
110   czczą, bo nagrode zaszczytną mu odebra3eś. Lecz teraz
   trzeba pomyślea, jak mo?na by go nak3onia i zjednaa
   sercu mi3ymi darami i s3odkim niby miód s3owem".
        Na to mu tak odpowiedzia3 nad wodze wódz Agamemnon:
        "Starcze, nie by3o w tym k3amstwa, gdy wylicza3eś me winy.
115   Sam to przyznaje - zb3ądzi3em! Za wiele wojska ten stanie
   cz3owiek, którego w swym sercu tak bardzo Dzeus umi3owa3,
   czcią tak wyró?ni3, ?e zgnebi3 kleskami naród Achajów.
   Ale je?eli zb3ądzi3em s3abością serca sk3oniony,
   pragne to wszystko naprawia i wykup daa niezmierzony.
120   Wobec was dary wylicze, które mu daa chce - przes3awne:
   siedem trójnogów nietknietych dotychczas ogniem, dziesiątke
   z3otych talentów, dwadzieścia prześlicznych mis metalowych,
   koni dwanaście szlachetnych, co odnosi3y zwyciestwa
   w licznych zawodach. Niebiedny by3by ten cz3owiek i braku
125   z3ota cennego nie odczu3, gdyby posiadaa mia3 tyle,
   ile te konie, zwycieskie w licznych zawodach, przynios3y.
   Siedem mu jeszcze daruje zrecznych w robotach wszelakich
   kobiet, co z Lesbos pochodzą. Sam je wybra3em wśród innych,
   gdyśmy zdobyli gród; gaszą pieknością inne kobiety.
130   Wszystkie mu chce podarowaa, a przy nich te, com mu zabra3 -
   córke Bryzesa. A przy tym zaklne sie wielką przysiegą:
   nie podzieli3em z nią 3o?a anim sie do niej przybli?y3,
   tak jak wśród ludzi sie zbli?a mą? do kochanej ma3?onki.
   Wszystkie te dary zabierze. A gdy 3askawi bogowie
135   miasto pote?ne Pryjama nam w koncu zdobya pozwolą,
   bedzie móg3 z3otem i spi?em po brzegi okret nape3nia,
   wracając, kiedy zdobyczą bedą sie dzielia Achaje.
   Kobiet trojanskich dwadzieścia sam sobie wtedy wybierze,
   co prócz Heleny argiwskiej inne przewy?szą urodą.
140   A gdy wrócimy do Argos w Achai, ?yznej krainie,
   nazwe go zieciem i w sercu jak Orestesa wyró?nie,
   syna mojego mi3ego, co sie w dostatkach wychowa3.
   Córki mam trzy urodzone w moim pa3acu wspania3ym:
   Chryzotemide i Laodike, i Ifijanasse.
145   We1mie, nie p3acąc darami, te, której sercem zapragnie,
   i do domostwa Peleusa wprowadzi. Posag jej dodam
   szczodry ponadto. Nikt takim nie obdarowa3 swej córki -
   siedem mu miast podaruje, obszernych, ludnych, bogatych:
   gród Kardamyle, Enope, Hire 3ąkami s3ynącą,
150   Fery przez bogów kochane, Anteje w 3ąki bogatą,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IX
Poselstwo do Achillesa. Prośby
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach