Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IX, Wersy 51-100


   Wtedy wsta3 Nestor, co je1d1cem by3 świetnym, i tak sie odezwa3:
        "Synu Tydeusa, i w bitwie jesteś waleczny, i w radzie
   najwybitniejszy spomiedzy tych wszystkich, co ci rówieśni!
   Sądze, ?e twojej przemowy nie zgani ?aden z Achajów
55   ani sprzeciwiaa sie bedzie. Lecz mowie twej brak zakonczenia.
   Chocia? tak m3ody, ?e móg3byś moim bya synem, ponadto
   z wszystkich najm3odszym, przemawiaa umiesz zupe3nie rozsądnie
   miedzy w3adcami Argiwów. Mówi3eś tak, jak nale?y.
   Niech?e wiec ja, który wiekiem dojrzalszym od ciebie sie szczyce,
60   g3os te? zabiore i wszystko wyjaśnie. A mojej przemowy
   nie zlekcewa?y nikt chyba, nawet sam wódz Agamemnon.
   Rodu zaka3ą, zbrodniarzem nedznym, tu3aczem jest ka?dy,
   który po?oge wojenną mro?ącą krew w ?y3ach mi3uje!
   Ale my tu zgromadzeni s3uchajmy dziś nocy posepnej,
65   naszą wieczerze szykując. Niech ka?dy z wojennej stra?y
   stanie przy baszcie na zewnątrz, nad rowem tam wykopanym.
   Niech?e to m3odzie? wykona. A teraz ty sam, Atrydo,
   sprawe poprowad1, bo jesteś z w3adców najbardziej królewski.
   Zaproś starszyzne na uczte. Przystoi ci. Nie jest nad mo?nośa.
70   Pe3ne namioty masz wina, które okrety Achajów
   co dzien po morzu szerokim przywo?ą ci z trackiej krainy.
   Wszystkich dziś mo?esz ugościa. Panujesz licznym plemionom.
   Kiedy zgromadzi sie wielu, pos3uchaj tych, co z najlepszą
   radą wystąpią, bo trzeba ogromnie wszystkim Achajom
75   rady szlachetnej i mądrej, gdy blisko okretów goreją
   wrogów ogniska tak mnogie. Kogo to mo?e weselia?
   Noc albo zgubi nasz obóz wojenny lub wszystkich ocali".
        Tak powiedzia3. S3uchając z uwagą, rozkazy spe3niali.
   Stra?e wiec w pe3nym rynsztunku z obozu ruszy3y; wychodzą
80   wraz z Trazymedem, Nestora potomkiem, pasterzem narodów,
   szli obok synów Aresa - to by3 Askalafos i Jalmen,
   ci z Afarejem, Merionem, a tamci z Deipyrosem,
   inni zaś przy Lykomedzie, potomku boskiego Krejonta.
   Siedmiu dowódców sz3o stra?y, za ka?dym stu wojowników
85   m3odych kroczy3o, trzymając w swych d3oniach w3ócznie wysmuk3e.
   W środek pomiedzy mur wszed3szy i rów, pospo3u zasiedli,
   porozpalali ogniska i ka?dy szykowa3 wieczerze.
        Me?ny tymczasem Atryda wprowadzi3 starszyzne Achajów
   do swych namiotów i ucztą obfitą zebranych uraczy3.
90   Wnet po gotowe potrawy rece zebranych siegne3y.
   A gdy napojem pragnienie i jad3em g3ód nasycili,
   Nestor sedziwy im teraz rozpoczą3 swój zamys3 wyjawiaa,
   który i przedtem ze wszystkich okaza3 sie najrozsądniejszy.
   On to, najlepiej im radząc, g3os zabra3 i tak przemówi3:
95        "Wodzu nad wodze, Atrydo przes3awny, Agamemnonie!
   Zaczne od ciebie i skoncze na twej osobie, bo w3adze
   ponad wieloma ludami sprawujesz i Dzeus cie obdarzy3
   ber3em i prawem sądzenia, byś nad wszystkimi królowa3.
   Pierwszy winieneś przemawiaa na radzie, ale i s3uchaa,
100   nadto wykonaa, je?eli innemu cenną daa rade
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IX
Poselstwo do Achillesa. Prośby
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach