Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń IX, Wersy 651-700


   zanim mądrego Pryjama syn, Hektor do bogów podobny,
   do myrmidonskich namiotów nie dojdzie i do okretów,
   wnosząc mord miedzy Argiwów i ogniem paląc okrety,
   przy czym - jak sądze - przy moim namiocie i przy okrecie
655   czarnym zatrzyma sie Hektor, choa jest tak walki spragniony".
        Tak powiedzia3. Wzią3 ka?dy puchar dwuuszny, ofiare
   spe3ni3 i w strone okretów ruszy3. Prowadzi3 Odysej.
   Kaza3 tymczasem s3u?ebnym i towarzyszom Patroklos,
   by dla Fojniksa wygodne predko sporządzia pos3anie.
660   Wiec, jak rozkaza3, zas3ano pos3usznie wygodne 3o?e,
   biorąc nan skóry, kobierce i cienkie lniane tkaniny.
   Wówczas po3o?y3 sie starzec i boskiej Eos wygląda3.
   Achill spa3 w g3ebi namiotu zbudowanego kunsztownie,
   jego pos3anie dzieli3a kobieta z Lesbos porwana -
665   córka Forbasa, Diomeda prześliczna o twarzy uroczej.
   Z drugiej zaś strony Patroklos spoczywa3, z nim 3o?e dzieli3a
   Ifis o pieknej przepasce; te branke boski Achilles
   da3 mu, gdy zdoby3 gród Skyros, górzyste miasto Enyeusa.
        Gdy do namiotu Atrydy pos3owie tymczasem przybyli,
670   winem w z3ocistych pucharach witali synowie Achajów
   przybywających. Ten, tamten wstawa3, zadając pytania,
   lecz rozpytywaa ją3 pierwszy nad wodze wódz Agamemnon:
        "Mów ty, czcigodny Odysie, najwieksza s3awo Achajów,
   czy chce Achilles od ognia os3aniaa nasze okrety,
675   czy wcią? odmawia i ?ywi gniew w swojej duszy wynios3ej".
        Na to rzek3 boski Odysej, co wiele w ?yciu wycierpia3:
        "Agamemnonie, przes3awny Atrydo, wodzu nad wodze!
   Achill nie myśli ujarzmiaa swojego gniewu, przeciwnie -
   pe3en jest wcią? zacietości, odrzuca prośbe i dary,
680   radzi, a?ebyś przemyśla3 wraz z Argiwami sposoby,
   jak by ocalia okrety i ca3e wojsko Achajów.
   Sam zapowiada, ?e kiedy zjawi sie Eos, na morze
   zepchnie okrety o pieknych burtach, z stron obu wygiete,
   i ?e doradza, a?eby to samo zrobili inni:
685   aby wracali do domu. Nie doczekacie tej chwili -
   mówi - by Ilion górzysty wziąa. Nad nim grzmiący Dzeus trzyma
   reke obronną. Trojanskie wojska są pe3ne odwagi.
   Tak powiedzia3. Świadkowie inni me s3owa potwierdzą:
   Ajas, a tak?e heroldzi dwaj, obaj bardzo roztropni.
690   Fojniks sedziwy tam zosta3, bo go Achilles nak3oni3,
   by na okrecie z nim razem powróci3 do mi3ej ojczyzny
   jutro, je?eli tak zechce. Przymusu stosowaa nie bedzie".
        Tak powiedzia3. A wszyscy w milczeniu trwali g3ebokim,
   tym przemówieniem zdumieni, bo z wielką potegą przemówi3.
695   D3ugo synowie Achajów nieporuszeni milczeli,
   zanim odezwa3 sie wreszcie Diomedes o g3osie donośnym:
        "Wodzu nad wodze, Atrydo przes3awny, Agamemnonie!
   Bodajbyś nigdy nie b3aga3 ju? wiecej Pelidy bez skazy,
   dary mu dając rozliczne. Jest i bez tego zbyt dumny.
700   Teraz w tej pysze bezmiernej ugruntowa3eś go bardziej.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń IX
Poselstwo do Achillesa. Prośby
Wersy 651-700
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach