Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń X, Wersy 101-150


   wojska za¶ wrogów tak blisko. Kto wie, czy w nocnej pomroce
   nie zamierzaj± podstepnie na snem ujetych uderzya".
        Na to mu tak odpowiedzia3 Nestor, co je1d1cem by3 s3awnym:
        "Wodzu nad wodze, Atrydo przes3awny, Agamemnonie!
105   My¶le, ?e plany Hektora nie wszystkie Dzeus gromow3adny
   spe3ni, jak ten sie spodziewa, ale i jego obarczy
   smutkiem i trosk± niejedn±, je?eli boski Achilles
   w sercu zacietym nareszcie prze3amie gniew nieugiety.
   A teraz pójde wraz z tob± - zbudzimy innych do rady,
110   wezwiemy syna Tydeusa, m±drego Odyseusza,
   Ajasa o szybkich stopach i syna Fyleusowego.
   —eby kto¶ uda3 sie po nich i ?eby ich tu zawezwa3 -
   bogom równego Ajasa i w3adce Idomeneusa,
   gdy? ich okrety s± od nas z dala, bynajmniej nie blisko.
115   Lecz Menelaja, choa mi3y mi jest i choa godny szacunku,
   zganie, pomimo ?e zbudze twój gniew, i bynajmniej nie zmilcze,
   bo ¶pi spokojnie, a ciebie trudem obarcza,
   gdy sam powinien sie trudzia i wszystkich najdostojniejszych
   b3agaa o pomoc, bo cie?ko nas do¶wiadczy3a konieczno¶a".
120        Na to mu tak odpowiedzia3 nad wodze wódz Agamemnon:
        "Starcze, innego dnia mo?esz zarzucaa mu z3o i gania,
   bo zaniedbuje sie czesto i nie chce zbytnio sie trudzia,
   choa nie dlatego ?e gnu¶ny, ?e mu roztropnej brak my¶li,
   ale ?e mnie tym obarcza i czeka mych postanowien.
125   Jednak dzi¶ zbudzi3 sie pierwszy i zaraz do mnie po¶pieszy3;
   w3a¶nie wys3a3em go, aby tych wezwa3, o których mówi3e¶.
   Pójd1my wiec tak?e. Na pewno spotkamy tamtych przy bramach,
   miedzy stra?ami, bo wszystkim kaza3em sie tam zgromadzia".
        Na to mu Nestor gerenski sedziwy tak odpowiedzia3:
130        "Je¶li jest tak, to nie zgani go dzisiaj ?aden z Argiwów,
   ale us3ucha, gdy zbudzi z nich kogo i wyda rozkazy".
        Tak powiedzia3. I zaraz pier¶ swoj± okry3 pancerzem,
   do nóg przywi±za3 sanda3y pieknie b3yszcz±ce, a potem
   szczelnie na klamry zaci±gn±3 pod szyj± chlajne z purpury,
135   d3ug±, podwójn±, fa3dzist±, utkan± z we3ny puszystej,
   w koncu do reki wzi±3 w3ócznie o ostrym grocie spi?owym.
   Ruszy3 pomiedzy okrety okrytych spi?em Achajów.
   Odyseusza pierwszego, co roztropno¶ci± Dzeusowi
   równy by3, ze snu obudzi3 Nestor, co je1d1cem by3 s3awnym,
140   g3o¶nym okrzykiem. Wezwanie wnet poruszy3o w nim serce.
   Wyszed3 spod swego namiotu i szybko wodzów zapyta3:
        "Dlaczego pod okretami pomiedzy wojskiem chodzicie
   w nocnej ciemno¶ci? —±dacie czego, czy troska was gnebi?".
        Na to mu wnet odpowiedzia3 Nestor, co je1d1cem by3 s3awnym:
145        "Synu Laertesowy, roztropny w radach Odysie!
   Przestan nas 3ajaa, bo zguba na lud achajski nadchodzi.
   Lepiej pójd1 z nami, by naszych wodzów rozbudzia i wspólnie
   rade rozumn± obmy¶lea, czy mamy odej¶a, czy walczya".
        Tak powiedzia3. I zaraz wszed3 Odyseusz pod namiot,
150   tarcze na ramie zarzuci3 i uda3 sie razem z nimi
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń X
Doloneja
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach