Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń X, Wersy 501-550


   Traków, trącając je 3ukiem, bo nie pomyśla3, by chwycia
   reką za bicz kolorowy, co le?a3 tam na rydwanie.
   Potem ju? w pedzie boskiemu Tydejdzie znak poda3 gwizdnieciem.
        Diomedes bowiem rozmyśla3, co bedzie wykonaa dzielniej:
505   czy da sie wywlec za dyszel i rydwan, na którym rynsztunek
   pieknie barwiony po3yska3, lub unieśa na rekach do góry,
   czy te? uderzya na Traków innych i wydrzea im dusze.
   Gdy tak rozwa?a3 w swym sercu, stane3a przy nim Atena
   i do boskiego Diomeda w takie ozwa3a sie s3owa:
510        "Myśl o powrocie, Tydejdo o wielkiej duszy, nie zwlekaj,
   śpiesz do swych g3adkich okretów, abyś pościgu unikną3,
   jeśliby Trojan bóg jakiś inny znienacka obudzi3".
        Tak powiedzia3a. Zrozumia3 Diomedes s3owa bogini.
   Skoczy3 na konia od razu, a Odyseusz popedzi3
515   3ukiem ich konie. Pomkneli do lotnych okretów Achajów.
        Lecz nie na pró?no na czatach sta3 srebrno3uki Apollon.
   Kiedy zobaczy3 mówiącą z synem Tydeusa Atene,
   gniewny od razu sie przedar3 przez ci?be Trojan uśpionych,
   aby obudzia s3ynnego z rad dobrych Hippokoonta,
520   który by3 krewnym Rezosa. Ten kiedy ze snu sie zbudzi3,
   kiedy zobaczy3 tam pustke, gdzie bystre sta3y wpierw konie,
   pogrom straszliwy wśród me?ów poleg3ych i konających,
   skargą rozg3ośną wybuchną3, wzywając druha mi3ego.
   W krąg podnosi3a sie wrzawa i pop3och Trojan ogarnia3,
525   co nadciągali t3umami, widząc te czyny okrutne
   przez tych spe3nione, co uszli do swych wygietych okretów.
        Tamci gdy doszli, gdzie szpiega Hektorowego zabili,
   Dzeusa kochanek, Odysej, bystre rumaki zatrzyma3,
   syn zaś Tydeusa na ziemie z konia zeskoczy3 i zbroje
530   krwią ubroczoną mu poda3, a sam znów dosiad3 rumaka.
   Potem je podcią3 do biegu, te bez oporu pomkne3y
   ku wyg3adzonym okretom, bo w duszach by3y im mi3e.
        Tetent us3ysza3 najpierwszy Nestor i tak sie odezwa3:
        "Drodzy dowódcy Argiwów, i wy, co ludami rządzicie!
535   Prawda to bedzie czy k3amstwo, lecz powiem, co dusza mi ka?e:
   tetent rumaków o bystrych nogach w me uszy uderza.
   Czy?by to ju? Odyseusz oraz pote?ny Diomedes
   z Troi wracali, zdobywszy konie o mocnych kopytach?
   Ale z obawy dr?y we mnie serce, czy nie ucierpieli
540   ci najme?niejsi z Argiwów pod Trojan krwawą nawa3ą".
        Jeszcze nie skonczy3 przemawiaa, gdy tamci sie ukazali.
   Z koni skoczyli na ziemie, a wszyscy rozradowani
   s3owem najczulszym i d3oni uściskiem ich powitali.
   Pierwszy odezwa3 sie do nich wódz Nestor, je1dziec gerenski:
545        "Powiedz, przes3awny Odysie, najwieksza chlubo Achajów:
   jakeście wzieli te konie? jak?eście wdarli sie w t3umy
   Trojan? czy mo?e je któryś spotkany bóg wam darowa3?
   Jak?e są strasznie podobne do s3onca lśniących promieni!
   Wcią? z Trojanami sie zmagam i nigdy, śmia3o to mówie,
550   obok okretów nie siedze, choa stary ze mnie wojownik,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń X
Doloneja
Wersy 501-550
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach